Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13904707

   Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił listę rankingową projektów które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekty typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

   Nasz projekt został  ulokowany na 12 miejscu spośród 89 złożonych wniosków. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce” obejmuje realizację następujących zadań:
1.    Przebudowa - modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu Etap I;
2.    Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda;
3.    Budowa sieci przesyłowej wodociągowej wraz z hydrofornią łączącej ujęcie wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda, w tym:
4.    Budowa sieci przesyłowej wodociągowej łączącej ujęcie wody w Węglińcu z ujęciem wody w Zielonce.


   Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II połowie bieżącego roku. Zakończenie projektu jest planowane na maj 2019 rok. Całkowity koszt projektu wynosi 4,3 mln zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków unijnych 2 mln zł.