Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13958699

W dniu 8 lutego 2017r. Gmina Węgliniec otrzymała oficjalną informację ...

 ... o dofinansowaniu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”.

    W ramach projektu zostaną zakupione pracownie przedmiotowe dla następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie- pracownia przyrodnicza, pracownia matematyczna, pracownia cyfrowa;

- Zespół Szkół w Ruszowie – 2 pracownie cyfrowe, pracownia matematyczno-fizyczno-chemiczna

- Zespół Szkół w Węglińcu - 2 pracownie cyfrowe, pracownia matematyczno-chemiczno-fizyczna.

    W proces przygotowania projektu zaangażowani byli zarówno pracownicy urzędu jak również dyrektorzy oraz nauczyciele w/w szkół, którzy przygotowali szczegółowe zestawienia niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

    Powyższa współpraca zaskutkowała bardzo dobrym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, który otrzyma wysoką punktację 82,84 pkt oraz uplasował się na 1 miejscu wśród wszystkich dofinansowanych projektów w ramach Zachodniego Obszaru Interwencji.

    Koszt całego projektu wynosi 1.168.070,00 zł (w tym 175.210,50 zł ze środków budżetu gminy) i obejmuje wydatki związane z zakupem mebli do klasopracowni, sprzętu  i oprogramowania komputerowego, tablic multimedialnych, drukarek 3D, monitorów interaktywnych, systemów do zbierania i analizowania odpowiedzi, urządzeń wielofunkcyjnych, specjalnego sprzętu dla uczniów niepełnosprawnych, różnego rodzaju pomocy dydaktycznych niezbędnych w prowadzeniu zajęć z przyrody czy geografii oraz doświadczeń z fizyki lub chemii.

    W roku 2017 zostaną przeprowadzano działania związane z promocją projektu oraz przygotowaniem procedur zamówień publicznych. Termin zakupu i montażu wyposażenia zaplanowano na styczeń 2018 roku.

    Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, - konkury horyzontalne- nabór na OSI