Font size:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 kzr luty 24

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Articles View Hits
13153997

     

 

 

 ceeb  Ciepłe mieszkanie  Logo czyste powietrze      POS Gmina Węgliniec   logo SIM 4.png   gpr

 

     W budżecie Gminy na 2017 rok zaplanowana została budowa parkingu ...

 ... dla pojazdów na terenie Cmentarza Komunalnego w Węglińcu. Parking przewiduje się wykonać na placu od północnej strony cmentarza przy wejściu głównym. Nowoprojektowany parking przewiduje budowę do 10 miejsc parkingowych. Szczegółową lokalizację parkingu przedstawia załączona mapka. Budowa parkingu w proponowanej lokalizacji jest ekonomicznie uzasadnioną, optymalną, lokalizacją, nie kolidującą z miejscem (miejscami) pochówku jakie mogły mieć miejsce przed wojną, czy też bezpośrednio po okresie wojennym. Pojawiające się propozycje usytuowania parkingu w pasie lasu przyległym do drogi dojazdowej do cmentarza wymaga:

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Węglińca,

- zapłaty odszkodowania Lasom Państwowym za wyłączenie gruntu z użytkowania leśnego kwoty wielokrotnie przekraczającej wartość kosztów budowy miejsc parkingowych.

A tak z praktycznego punktu, pierwsze kilka miejsc parkingowych będą najbliżej wejścia na cmentarz, a te ostatnie będą przylegać do ul. Partyzantów, czy to będą miejsca parkingowe przy cmentarzu?

Używane w dyskusjach i komentarzach argumenty, tj.: „ mieszkanka - Przecież w tym miejsce znajdują się groby, niewidoczne już nagrobki, ale starsi miejscowi pamiętają "co" znajduje się pod planowanym parkingiem. Czy warto bezcześcić pamięć zmarłych, czy nie można parkingu wybudować przed wjazdem na cmentarz i tam parkować, tak jak do tej pory robią to mieszkańcy.” zanim zaprezentowałem mapkę z lokalizacją (którą po raz pierwszy obecnie prezentuję) nie mogę odczytywać jako bezwzględne potwierdzenie istnienia miejsc pochówku w miejscu lokalizacji 10 miejsc parkingowych.

Proponowana lokalizacja miejsc parkingowych:

- nie pokrywa się z lokalizacją miejsc grzebalnych objętych ewidencją ksiąg cmentarnych prowadzonych przez administratora cmentarza,

- nie narusza, nie koliduje z lokalizacją i nie przybliża się do istniejących dwóch nagrobków,

- nie wymusi zmiany położenia zgromadzonych przy ogrodzeniu cmentarza pozostałości z dokonanych z przeszłości rozbiórki nagrobków.

Wykonane nowe odgrodzenie części parkingowej cmentarza od powierzchni całości cmentarza uniemożliwi wjazd pojazdom na teren cmentarza. Wykonana nowa brama wjazdowa, nowe wejście dla pieszych i pozostawienie części dotychczasowego ogrodzenia okalającego teren powierzchni parkingu będzie stwarzało estetyczną wizytówkę miejskiego cmentarza.

Wybudowane w 2016 roku nawierzchnie głównych alejek na powierzchni cmentarza też były kontestowane i podważana była ich celowość wykonania. Czy ich wykonanie było celowe i niezbędne, zauważone zostało dopiero w momencie gdy zostały wykonane! Węgliniecki cmentarz, jest ostatnim w Gminie Węgliniec tak dużym cmentarzem, na którym wykonane zostały alejki. Zasadnym jest również budowa miejsc parkingowych, których nie posiada największy cmentarz w Gminie, a będących   podstawową infrastrukturą techniczną każdego cmentarza.

Oczywiście, nie podejmę się realizacji zamierzonego celu, w sytuacji gdy wskazana przeze mnie lokalizacja budowy do 10 miejsc parkingowych pokryje się z udokumentowanymi, w odległym czasie, miejscami pochówku lub spotka się ze zdecydowanym uzasadnionym protestem mieszkańców. Jednakże niech to będą uwagi i propozycje do konkretnej lokalizacji miejsc parkingowych, jaką wskazałem, a nie do samego pomysłu budowy parkingu, który to pomysł negatywnie został oceniony w komentarzach i dyskusjach, zanim wskazałem konkretną lokalizację.

Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Mikołajczyk