Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
13958757

                                             PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2020                      

 

PRZETARGI 2021

 


2021-12-30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-30
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-29
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-12-20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie pdf.


2021-12-20
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-17
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-15
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem
w nieruchomości wspólnej w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-12-15
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2021-12-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-12-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Załączniki


2021-12-14
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2021-12-09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-12-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2021-12-02
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-12-02
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dotyczy: „Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku”.
Modyfikacja.pdf
Odpowiedź.pdf
Odpowiedź.docx


2021-12-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku”
Zwiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-30
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-26
SPROSTOWANIE
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI USŁUGI
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
Gminy i Miasta Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021-11-26
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dotyczy: „Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2021-11-25
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-24
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-24
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENlA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dotyczy: ,,Usługi pocztowe na potrzeby urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku"
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2021-11-23
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
Gminy i Miasta Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-11-22
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021-11-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-22
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERT
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu
w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-19
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy:„Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023
w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego  na terenie gmin partnerskich
Pieńsk i Węgliniec.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-18
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023
w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-16
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie gminy i miasta węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-11-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-16
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-11-12
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i ul. J. Kochanowskiego w Węglińcu”.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021-11-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023 w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-11-09
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2022 roku.
Zaproszenir pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik


2021-11-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022 r.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-11-09
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERT
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERT
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: na „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie gminy i miasta węgliniec w 2021/2022R.”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023
w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-04
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021-11-03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx


2021-11-03
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-11-02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
informacja docx.


2021-11-02
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022 r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-28
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa środków higienicznych oraz środków czystości w ramach zakupu wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu  oraz Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki 1
Załączniki 2


2021-10-26
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-25
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”.
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie docx.


2021-10-25
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. Nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1.”
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie docx.


2021-10-22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-22
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022 r.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-21
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.- zadanie nr 1,2,3,9,10,13”
Zawiadomienie.pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-20
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-19
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Zamówienia na „Budowa / przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Załącznik


2021-10-15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-15
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Modyfikacja SIWZ pdf.
Modyfikacja SIWZ docx.
Załącznik Nr 1 do SWZ pdf.
Załącznik Nr 1 do SWZ docx.


2021-10-15
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. Nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-15
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych.
Modyfikacja SIWZ pdf.
Modyfikacja SIWZ.docx.
Załączniki


2021-10-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021/2022r.”
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2021-10-14
MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
Dotyczy: „Dostawa środków higienicznych oraz środków czystości w ramach zakupu wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu oraz Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”,
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załączniki


2021-10-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Dostawa środków higienicznych oraz środków czystości w ramach zakupu wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu oraz Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-14
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx


2021-10-14
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023 w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-12
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-12
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Dostawa środków higienicznych oraz środków czystości w ramach zakupu wyposażenia dla Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu oraz Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021-10-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 1 950 000,00 zł”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-08
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-08
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-10-07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021 r.
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Załączniki


2021-10-06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2021-10-06
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.”
Modyfikacja docx.
Załącznik nr 1


2021-10-06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Załączniki


2021-10-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023 w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021 r.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-10-01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł ”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-01
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-09-30
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł ”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-30
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-09-29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zamówienia na „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Zamówienie pdf.
Zamówienie docx.


2021-09-28
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.950.000,00 zł
Odpowiedzi na pytania
Załącznik


2021-09-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”.
Informacja pdf.
Informacja docx


2021-09-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Program funkcjonalno-użytkowy pdf.
Program funkcjonalno-użytkowy docx.
Załączniki


2021-09-27
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-09-22
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Odpowiedzi pdf
Odpowiedzi docx
Przedmiar


2021-09-21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-21
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023 w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda.
Ogłoszenie pdf
Ogłoszenie docx


2021-09-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022"
Ogłoszenie
Załączniki


2021-09-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-09-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-09-08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa/przebudowa dróg w Czerwonej Wodzie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-09-08
INFOREMACJA
Dotyczy: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021-09-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI
Dotyczy: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2022-2023
w miejscowościach: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-08-26
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik pdf.
Załącznik docx.


2021-08-25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-08-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa/budowa dróg gminnych w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021-08-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-08-17
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy : „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021-08-13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021-08-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.08.11
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”.
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie.docx


2021.08.09
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.08.09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021.08.09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2021-2022”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Bolesławieckiej.
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Informacja.pdf.
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie.
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Adama Mickiewicza
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudzkiego
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy:I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z pięciu działek położonych w Czerwonej Wodzie na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika
Informacja.pdf
Informacja docx.


2021.08.05
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021.08.04
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx
Modyfikacja SIWZ pdf.
Modyfikacja SIWZ .docx


2021.08.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.07.27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2021.07.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.27
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.26
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa - ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021.07.26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy).
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.07.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.26
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.23
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny dla gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2021.07.15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2021/2022”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SWZ pdf.
SWZ docx.
Załączniki


2021.07.15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2021/2022”
Ogłoszenie pdf
Ogłoszenie docx.
SWZ pdf.
SWZ docx.
Załączniki


2021.07.14
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa ul. Ratuszowa wraz z infrastrukturą w Ruszowie”- Wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy)
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2021.07.08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ”Budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.08
INFORMACJA
Dotyczy: Kwota na sfinansowanie zamowienia "Budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.07.01
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:” Budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej”
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2021.06.25
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.06.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx


2021.06.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Bolesławieckiej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.06.23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Drzymały w Starym Węglińcu - I etap z dokumentacji technicznej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Przedmiar pdf.
Przedmiar docx.
Załączniki


2021.06.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.06.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.06.18
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z pięciu działek położonych w Czerwonej Wodzie na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika
Zmiana pdf.
Zmiana docx.


2021.06.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Adama Mickiewicza
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.06.08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
Zadanie nr 1: Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1”
Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zadanie nr 3: Część I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”
Część II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła do posesji 13, 15, 16a – dz. 2272 – 250 mb”
Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska - dz. nr 833”.
Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.06.01
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
Zadanie nr 1: „Wykonanie nawierzchni bitumicznej, ul. Kościuszki w Czerwonej Wodzie”,
Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej wodzie, ul. Leśna”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie doc.


2021.06.01
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
Zadanie nr 1: Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1”
Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zadanie nr 3: Część I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”
Część II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła do posesji 13, 15, 16a – dz. 2272 – 250 mb”
Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska - dz. nr 833”.
Zadanie nr 1: Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.05.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z pięciu działek położonych w Czerwonej Wodzie na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.05.21
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

Zadanie nr 1:
Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy

Zadanie nr 2:
„Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”

Zadanie nr 3:
Część I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”
Część II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie
Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu

Zaproszenie.pdf
Zaproszenie.docx
Zał. nr 2 - Mapy poglądowe do zadania nr 2.docx
Zał. nr 1 - Formularz oferty.doc


2021.05.21
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy:
Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji
projektowych dla następujących zadań:

Zadanie nr 1: Część I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1,
32/1, 4/2, 65, 64/1”

Zadanie nr 2: „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zadanie nr 3: Część I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”

Część II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła do posesji 13, 15,
16a - dz. 2272 - 250 mb”

Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska - dz. nr 833”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2021.05.18
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu kompletnych dokumentacji projektowych.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik nr 1


2021.05.14
OGŁOSZENIE
Dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.05.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

Zadanie nr 1:
Część  I - „Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”
Część II - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz. nr 67/1, 32/1, 4/2, 65, 64/1”

Zadanie nr 2:
„Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska”
Zadanie nr 3:
Część   I - „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Czerwonej Wodzie”
Część  II - „Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie ul. Wesoła”
Część III - „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska”

Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2021.04.15
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. 5 Grudnia
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.04.14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zamówienia na ”Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: ” Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Przedmiar + Specyfikacja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


2021.03.24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: ”Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ”Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.24
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.19
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: ” Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Modyfikacja SIWZ pdf.
Modyfikacja SIWZ docx.
Załacznik nr 1 pdf.
Załacznik nr 1 docx.


2021.03.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy:„Pozimowa naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno- bitumicznej lub recyklera”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.12
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2021.03.09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec”.
Zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie docx.


2021.03.09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu - remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Przedmiar + Specyfikacja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


2021.03.05
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.05
PROTOKÓŁ
Dotyczy: „Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”
Protokół pdf.
Protokół docx.


2021.03.05
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Informacja.pdf.
Informacja docx.


2021.03.03
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na wykonanie usługi dla zadania pn. „Pozimowa naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno- bitumicznej lub recyklera”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Specyfikacja pdf.
Specyfikacja docx.


2021.03.01
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. 5 Grudnia
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.03.01
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Modyfikacja SIWZ nr 2 pdf
Modyfikacja SIWZ nr 2 docx


2021.03.01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ nr 2 pdf
Modyfikacja SIWZ nr 2 docx
Zał nr 1 do modyfikacji
Odpowiedzi na pytania nr 1
Projekt budowlany
Projekt zamienny


2021.02.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.02.25
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.02.23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SWZ pdf.
SWZ.docx.
Załączniki


2021.02.17
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: „Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”
Zapytanie ofertowe pdf.
Zapytanie ofertowe docx.
Projekt budowlany


2021.02.17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Wykonanie projektów budowanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Załączniki


2021.02.09
SPROSTOWANIE
Dotyczy : Oczywistej omyłki w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej
Sprostowanie pdf.
Sprostowanie docx.


2021.02.09
INFORMACJA
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.01.19
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
Dotyczy: Nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Przetarg pdf
Przetarg docx 


2021.01.18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja