Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
14132758

                          PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                         PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                                PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                         PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

 

                                                                    PRZETARGI 2019

 


2019.06.28
Zawiadomienie o wyniku przetargu
Dotyczy: "Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec"
Zawiadomienie


2019.06.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu"
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ.doc
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Załącznik - projekt technologiczny                                                                                                                                       Przedmiar


2019.06.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu wraz z wymianą sieci wodociągowej (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54
Zawiadomienie


2019.06.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.06.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2019.06.25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia: "Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu."
Zawiadomienie


2019.06.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec”
Informacja


2019.06.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
Informacja


2019.06.17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa materiałów dydaktycznych
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf
Umowa
Załącznik - Uwaga, zamieniono uszkodzony plik


2019.06.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „ Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie”.
Zawiadomienie


2019.06.14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
Odpowiedzi na pytania


2019.06.14
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
SIWZ


2019.06.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu”.
Informacja


2019.06.07
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu wraz z wymianą sieci wodociągowej (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54
Zaproszenie


2019.06.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54.”
Zawiadomienie


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 1


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 2


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 3


2019.06.04
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu (droga gminna nr 1036381)) działki Nr 30, 54"
Zaproszenie


2019.06.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie"
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Załącznik nr 1


2019.06.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: "Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec"
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Załącznik nr 1


2019.05.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.05.28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „ Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie”.
Informacja


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna
Projekt technologiczny
Załącznik - projekt technologiczny
Przedmiar


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: zgłaszania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kadencji 2020-2023
Ogłoszenie
Lista osób popierających kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika


2019.05.23
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania


2019.05.23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ


2019.05.10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2019.05.10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacja techniczna


2019.05.07

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2019 z dnia 07 Maja 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec)
Zarządzenie
Załącznik nr 1


2019.04.18
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: Plac zabaw w Starym Węglińcu ( dz.nr 495) — montaż urządzeń placu zabaw
Protokół


2019.04.18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2016.04.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie.
Ogłoszenie


2019.04.10
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Realizacje usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Informacja


2019.04.08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Realizacje usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Informacja


2019.04.08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Zawiadomienie


2019.04.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Plac zabaw w Starym Węglińcu - montaż urządzeń placu zabaw
Zaproszenie
Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania
Przedmiar
Karta urządzeń 1
Karta urządzeń 2


2019.04.03
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.03.28
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”.
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.


2019.03.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Informacja


2019.03.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.03.20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi


2019.03.19
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec organizacja obozu sportowo rekreacyjnego
Informacja


2019.03.19
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec organizacja obozu sportowo rekreacyjnego
Informacja


2019.03.14
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.
Informacja
Link - Baza Konkurecyjności


2019.03.14
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Informacja


2019.03.14
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Informacja


2013.03.13
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Przygotowania i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.
Link bazy konkurencyjności


2019.03.12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Prace elektryczne
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.03.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec.
Zawiadomienie


2019.03.07
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.03.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na. „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Informacje


2019.03.05
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na II piętrze w Węglińcu przy ul. Kolejowej 22/5
Ogłoszenie


2019.03.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 -2020”.
Zawiadomienie


2019.03.01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec".
Informacja


2019.03.01
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawy sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Protokół


2019.03.01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi


2019.02.27
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Modyfikacja


2019.02.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 i 2020 „
Informacja


2019.02.25
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Odpowiedz na pytania 2


2019.02.25
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Modyfikacja
Załącznik nr 1


2019.02.25
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Odpowiedz na pytania


2019.02.21
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2019.02.21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Ogłoszenie
SIWZ doc
SIWZ pdf

Załącznik 3
Załącznik 6a
Załącznik 6b


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Modyfikacja SIWZ


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 - 2020
Ogłoszenie
SIWZ doc
SIWZ pdf
Karta koszenie
Zmiana ogłoszenia


2019.02.14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
Opis
Opis 2
Przedmiar
Przedmiar 2
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
STWiOR


2019.02.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.02.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną - kanalizacyjną”.
Informacja


2019.02.05
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2019.01.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Unieważnienie


2019.01.28
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.


2019.01.23
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.01.16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.01.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 6/7
Ogłoszenie


2019.01.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Kościelnej Wsi 10/1
Ogłoszenie


2019.01.15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.01.14
ZARZĄDZENIE NR 10 / 19 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 14 STYCZNIA 2019R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie
Uchwała - roczny program na 2019r.
Oferta
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


2019.01.10
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: "Sterylizacji lub kastracji zwierząt w Gminie Węgliniec".
Zapytanie


2019.01.08
ZARZĄDZENIE NR 8 / 19 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 08 STYCZNIA 2019R.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.
Ogłoszenie
Uchwała - roczny program na 2019r.
Oferta
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


2019.01.03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Informacja


2019.01.03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja budynku Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”
Zawiadomienie