Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                  kino czerwiec

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
13859177

mapa gminy   Gmina Węgliniec położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim. W części wschodniej gmina graniczy z administracyjnym obszarem gminy Osiecznica. Południowa i poł-wsch część granic łączy gminę Węgliniec z gminą Nowogrodziec- natomiast zachodnia i poł.-zach. ich część - z gminą Pieńsk. Na północ od granic Węglińca znajdują się gminy: Przewóz i Iłowa oraz miasto Gozdnica należące do województwa lubuskiego. Niemalże cała gmina położona jest na terenie Borów Dolnośląskich i jedynie jej południowy skrawek Okolica miejscowości Czerwona Woda) znajduje się na pograniczu Pogórza Izerskiego. Administracyjnie gmina Węgliniec składa się z miasta Węgliniec oraz siedmiu sołectw: Ruszów (w tym osada Polana), Kościelna Wieś (w tym osada Okrąglica), Jagodzin, Piaseczna, Stary Węgliniec, Czerwona Woda, Zielonka. Gmina Węgliniec jest największą terytorialnie gminą w powiecie zgorzeleckim. Jej powierzchnia wynosi 338,44 km2. Około 82% powierzchni gminy stanowią lasy, przede wszystkim sosnowe, które są prawdziwym bogactwem dostarczającym surowca dla przemysłu drzewnego, przetwórstwa runa leśnego i gospodarki łowieckiej. Występują tu również nieliczne lasy bukowe oraz mieszane. W pobliżu Węglińca znajduje się rezerwat przyrody o powierzchni 3,9 ha. Rosnąca tu sosna błotna jest osobliwością na skalę europejską. Charakterystycznym elementem krajobrazu wokół Węglińca są śródleśne stawy hodowlane, a zwłaszcza opuszczone stawy i oczka wodne, gdzie można spotkać piękne stanowiska unikatowych roślin torfowiskowych. Gmina Węgliniec jest również ostoją ptactwa m. in. czapli, żurawia, głuszca, bielika, cietrzewia oraz bociana. Wśród tego kompleksu stawów znajdują się specjalne stanowiska dla wędkarzy. Okolice Węglińca i Ruszowa to także teren łowiecki, gdzie organizuje się polowania na zwierzynę. W lasach na terenie gminy są wytyczone ścieżki rowerowe, które w przyszłości mają być połączone z podobnymi rowerostradami w Niemczech. Na terenie gminy znajdują się cenne złoża surowców naturalnych eksploatowanych: surowiec ilasty ceramiki budowlanej, kwarcoplast, kruszywa, żwiry, kaolin. Złoża do eksploatacji: węgiel brunatny z dużą zawartością substancji bitumicznych i aromatycznych oraz piaski szklarskie i formierskie.

lokalizacja gminy