Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
14130085

 

 PSZOK w Węglińcu


Pszok 03 08 2022
 

INF. PSZOK


Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK-u?
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

  1.      odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)*
  2.      papier i tekturę,
  3.      szkło,
  4.      tworzywa sztuczne,
  5.      metale,
  6.      zużyte baterie i akumulatory,
  7.      zużyty sprzęt elektryczny i i elektroniczny,
  8.      zużyte opony,
  9.      odpady niebezpieczne,
10.  odpady wielkogabarytowe,
11.  odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**

* Do PSZOK jednorazowo można przywieźć odpady zielone, które powstały na nieruchomości o powierzchni nie większej niż 800 m2 .
** Do PSZOK można oddać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

    Pamiętajmy, że PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, a jedynie segregowane odpady komunalne.

  •   Przeterminowane leki i termometry rtęciowe

W trosce o środowisko nie powinniśmy pozbywać się przeterminowanych lub nie wykorzystanych leków, wyrzucając je do kosza z innymi odpadkami.
W  3  aptekach na terenie Gminy tj. w Węglińcu i  Ruszowie zostały ustawione specjalne pojemniki na przeterminowane lekarstwa oraz stare termometry rtęciowe.

     Pamiętajmy, że pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek odpadów komunalnych leży po stronie mieszkańca Gminy Węgliniec.
    Informujemy, o bezwzględnym zakazie przerzucania odpadów przez ogrodzenie lub pozostawienia ich przy ogrodzeniu, w czasie kiedy PSZOK jest nieczynny. Osoby niestosujące się do powyższego zakazu, mogą zostać ukarane mandatem karnym.

                                                           Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu  

 

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW NIESTANDARDOWYCH

    W związku z licznymi pytaniami, zgłaszanymi przez mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec, dot. odbioru odpadów komunalnych na PSZOK-u w Węglińcu, informuję, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań gminy należy utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zapewnienie odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

    Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu, przy ul. Leśnej 1A właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

  1. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
  2. papier i tekturę,
  3. szkło,
  4. tworzywa sztuczne,
  5. metale,
  6. zużyte baterie i akumulatory,
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  8. zużyte opony,
  9. odpady niebezpieczne,
10. odpady wielkogabarytowe,
11. odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany), które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.