Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

                                                                                                                 

kino lipiec 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                   turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
14111655

Zawiadomienie kontrol ciekłe Czerwona Woda

Czerwona Woda od kwietnia 2024


Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, iż

PAN ZBIGNIEW ŁUKASIK, prowadzący działalność gospodarczą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZBIGNIEW ŁUKASIK ,Ruszów,

ul. Chopina nr 18 uzyskał zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Węgliniec.

W związku z powyższym od dnia 01.03.2024 r. mieszkańcy gminy i miasta Węgliniec mają możliwość podpisania

z Panem Zbigniewem Łukasik umowy na wywóz nieczystości ciekłych.


Informacja dla mieszkańców


Obowiązujące stawki opłat od 01

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wykaz podmiotów zbierających odpady folii 2

1


2


3

 4