Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
13474658

 W dniu 23 listopada 2016 r. rozpoczyna się nabór na projekty w ramach 3.Osi priorytetowej PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 - Edukacja transgraniczna. 

   Propozycje projektów można składać do 23 stycznia 2016r. Preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej liczby wskaźników programowych jest najkorzystniejsza, a czas ich wdrażania nie będzie dłuższy niż 18 miesięcy i zakończy nie później niż w dn. 30 września 2018r. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania dofinansowania w ramach Programu dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.plsn.eu.

   Propozycję projektu można skonsultować zarówno we Wspólnym Sekretariacie we Wrocławiu, jak również w regionalnym Punkcie Kontaktowym w Goerlitz.