Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
13534080

  W dniu 17.11.2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk uczestniczył w cyklicznym posiedzeniu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu.

Program posiedzenia obejmował oprócz podjęcia uchwał również ważne wydarzenia organizacyjno– ekonomiczne, informacje o wynikach, kosztach, jak również i planowanych inwestycjach WS-SP ZOZ.

Na posiedzeniu uzyskano wiele cennych informacji, m.in.:

  1. Poinformowano o zmianie zabezpieczenia bankowego dotyczącego nowego skrzydła szpitala. Zabezpieczenie zmieniono na poręczenie w wysokości 11 mln 800tys. zł oraz hipotekę na nieruchomości należące do starostwa przy ul. Boh. IIAWP, a także cesje umowy z NFZ.
  2. Otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 490 000 zł na zakup ambulansu oraz 83 000 zł na zakup defibrylatora i 60 000 na zakup aparatu LUKAS do automatycznego masażu serca.
  3. Przeniesieniu Poradni Medycyny Pracy i Poradni Okulistycznej z ul. Warszawskiej do budynku „ administracji” przy ul. Lubańskiej 11-12 na parterze.
  4. O rozpoczęciu działalności Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym lub Innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.
  5. Rozpoczęciu realizacji programów profilaktycznych- raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy. Celem projektów jest przebadanie jak największej ilości osób w ciągu 24 miesięcy w ramach w/w programów. Badania profilaktyczne będą obejmować diagnostykę trzech najczęściej występujących nowotworów w Polsce. Szczegóły programu, sposób jego realizacji na terenie naszej gminy przedstawiony zostanie w odrębnej informacji.

Przedstawiona informacja finansowa za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. wykazuje, iż wynik finansowy WS SP ZOZ jest dodatni i zamyka się kwotą 105 577,58 zł. Zobowiązania długoterminowe wyniosły 21 165 132,08 zł, krótkoterminowe 21 542 773,74zł, należności 14 166 310,33 zł i koszty ogółem 96 902 643,53zł.

Realizowane inwestycje przez SPZOZ to projekt „Poprawa efektu energetycznego budynków WS SP ZOZ”. Prace termomodernizacyjne budynków WS SP ZOZ obejmują wymianę instalacji co i cwu, zimnej wody i kanalizacji, montaż kogeneracji i paneli słonecznych, rozbiórkę komina. Planowany termin zakończenia prac – IV. 2017 r. Trwają również prace modernizacyjne w Pracowni Endoskopowej polegające na dostosowaniu pracowni dla osób niepełnosprawnych. Do I. 2017 r. realizowana jest również adaptacja pomieszczeń po Oddziale Okulistycznym z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zaplanowano także m.in. następujące inwestycje:

  1. Budowę nowej przychodni na terenie szpitala o powierzchni ponad 1230m2.
  2. Termomodernizację nowo przyjętego budynku w Olszynie polegającą na wymianie źródła ciepła oraz docieplenie ścian zewnętrznych i modernizacji stolarki okiennej oraz drzwiowej.
  3. Termomodernizację budynku przy ul. Nadbrzeżnej, w którym świadczone są usługi leczniczo- opiekuńcze.
  4. Montaż nowych wind w budynku głównym Szpitala przy ul. Lubańskiej.
  5. Modernizacja pomieszczeń w Sieniawce z przystosowaniem na Oddział detoksykacyjny i Oddział Psychiatrii Dziecięcej.

W 2017 r. zaplanowano również utworzenie nowych komórek organizacyjnych, tj.: Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), rehabilitacja kardiologiczna, poradnia geriatryczna i radioterapię. W tym punkcie informacji Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Mikołajczyk ponowił pytanie o możliwość uruchomienia gabinetów rehabilitacji w budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu. Po dyskusji ustalono, że ponowne rozważenie możliwości uruchomienia przez SPZOZ gabinetów rehabilitacji ustalone zostanie podczas odrębnego spotkania z udziałem Dyr. SPZOZ Zgorzelec i Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.

Ostatnią ważną informacją, jaka została przekazana uczestnikom spotkania, była informacja iż Szpital otrzymał z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kontrakt na finansowanie działalności we wszystkich rodzajach i zakresach na okres jednego roku obejmującego czasokres od 01 lipca 2016 do 30.06 2017 roku.