Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
13473752

    W dniu 09 listopada br. w siedzibie PKP SA we Wrocławiu odbyło się spotkanie, w sprawie Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023. 

W dniu 09 listopada br. w siedzibie PKP SA we Wrocławiu  odbyło się spotkanie, na którym przybyłych wójtów i burmistrzów, dyr. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami p.Tadeusz Szulc poinformował o przystąpieniu przez PKP SA do realizacji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023. Program Inwestycji Dworcowych wdrożony został uchwałą Zarządu PKP SA z 27 września 2016 r. W ramach Programu planowane jest zmodernizowanie wybranych dworców kolejowych położonych m.in. w województwach dolnośląskim i opolskim. Dofinansowanie programu w skali kraju z programu Infrastruktura i Środowisko zamknie się kwotą 630 mln zł i obejmować będzie m.in. dwie grupy dworców z województwa byłego wrocławskiego i opolskiego.

W pierwszej grupie dworców znalazły się dworce kolejowe w miejscowościach: Boguszów Gorce Zachód, Bolesławiec, Imbramowice, Kąty Wrocławskie, Malczyce, Smolec, Szklarska Poręba Górna, Wałbrzych Główny, Węgliniec. Do drugiej grupy dworców zakwalifikowano dworce: Chrząstowice, Korzeńsko, Krasiejów, Oława, Opole Groszowice, Opole Wschodnie, Ozimek, Skokowa, Strzelce Opolskie, Szymiszów, Żmigród.

W generalnym założeniu programu w obiekcie dworca podstawową funkcją będzie funkcja obsługi pasażera i klienta PKP, jednakże nie jest to jedyna funkcja dworca. W obszarze dworca dopuszcza się w maksymalnym stopniu i powierzchni zlokalizować funkcję publiczną, inna niż obsługa ruchu pasażerskiego. W tym to zakresie PKP SA liczy na współpracę z samorządami w celu wspólnego opracowania projektów zagospodarowania obiektów dworców w taki sposób by były one kompatybilne, wspólne i współgrające z celami i oczekiwaniami samorządów. Partnerstwo PKP SA i samorządu ma na celu racjonalne i optymalne przygotowywanie projektów funkcjonalno-użytkowych obiektów dworcowych i ich otoczenia. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez ustalenie tych założeń z każdym samorządem oddzielnie w indywidualnych konsultacjach i spotkaniach.

Zakres modernizacji obiektów nie będzie remontem czy estetyzacją obiektów a będzie to przebudowa w formie zadania inwestycyjnego. Na modernizację 9 dworców z pierwszej grupy zabezpieczono kwotę netto w wysokości 98 mln zł. Zakres czasowy realizacji Programu Inwestycji Dworcowych obejmował będzie fazę projektową trwającą ok. pół roku i etap realizacyjny wynoszący od 1 roku do dwóch lat. Rozpoczęcie remontu konkretnego dworca zależny będzie od czasu w jakim zakończone zostanie wykonanie dokumentacji technicznej dla danego dworca i przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego. Istotnym jest to, że wytypowane dworce muszą być wyremontowane w liczbie w jakiej zostały zakwalifikowane do danej grupy, a realizacja remontu ostatniego dworca musi się zakończyć w I kwartale 2023 roku.

Po zakończeniu modernizacji obiektu dworca i jego późniejsza eksploatacja dla samorządu może stanowić element promocji czy też może podnieść standard świadczonych usług publicznych. Wyremontowany dworzec, z estetyczną i funkcjonalną bryłą budynku, posiadający w swym wnętrzu funkcje publiczne w niektórych sytuacjach może być nawet stymulantą rozwoju określonych dziedzin życia publicznego samorządu.

Szczegółowe ustalenia i uzgodnienia dotyczące założeń funkcjonalno-użytkowych obiektu dworca w Węglińcu, jakie zostaną podjęte w wyniku indywidualnych konsultacji z każdym samorządem, przekażę niezwłocznie po zakończeniu tych konsultacji i uzgodnień. W trakcie tych konsultacji planuję umożliwienie mieszkańcom naszej gminy złożenie oczekiwań i propozycji docelowej funkcji obiektu dworca kolejowego w Węglińcu.

Stanisław Mikołajczyk Burmistrz Gminy i Miasta