Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
13474509

 W odpowiedzi na prośby mieszkańców Sołectwa Stary Węgliniec, Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu przedłużył temin zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej w Starym Węglińcu do dnia 3 stycznia 2024 r.

Wybory odbędą się w dniu 21 stycznia 2024 r. (niedziela) 

 Druki zgłoszeń można pobrać poniżej.

Druk zgłoszenia  - Sołtys

Druk zgłoszenia - Rada Sołecka

Poniżej treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE nr 90/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 18.12.2023 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Stary Węgliniec

§ 1

W zarządzeniu nr 88/2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Stary Węgliniec wprowadza się następujące zmiany

1. § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie :

„4 Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 do dnia 3 stycznia 2024 roku.”

2. § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Wydział SA Urzędu Gminy i Miasta w dniu 05.01.2024 r. rozplakatuje listy zgłoszonych kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.”

 

§ 2
Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 88/2023 z dnia 18.12.2023 r. pozostają bez zmian.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

(-) Mariusz Wieczorek