Schriftgröße:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

No events

Ogłoszenia

 

kino kwiecień

odsniezanie 

logo zakręć się www bez tła

Logo cieple mieszkanie top

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                                                                        turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Beitragsaufrufe
13474587

 Wybory Sołeckie w Sołectwie Stary Węginiec

 

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie § 13 ust.1 Statutu Sołectwa Stary Węgliniec zarządzam w dniu 21 stycznia 2024 roku
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Węgliniec

Wybory odbędą się w lokalu wyborczym w Domu Kultury w Starym Węglińcu w godzinach od 900 do 1600

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, oddzielnie na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, winno popierać co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa i ma mieć formę pisemną.

Druki zgłoszeń kandydatów do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta.

Z dniem 03.01.2024 r. listy zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów podane zostaną do publicznej wiadomości.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub udziału w głosowaniu  mniejszej liczby mieszkańców Sołectwa niż 5 % (tj. 39 osób) uprawnionych do głosowania, PONOWNY WYBÓR SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ NASTĄPIĆ MOŻE DOPIERO PO UPŁYWIE JEDNEGO ROKU.

• Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzi komisja wyborcza w składzie od 3 do 5 osób, powołana przez Burmistrza.
• Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji wyborczej przyjmowane są w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu do dnia 27.12.2023 r.
• W przypadku zgłoszeń, w liczbie większej niż 5, przeprowadzone zostanie losowanie, w przypadku braku zgłoszeń kandydatów do pracy w komisji wyborczej, skład komisji w minimalnym składzie powoływany jest spośród pracowników urzędu.
• Członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych obowiązków.

 

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Mariusz Wieczorek