Triduum Sacrum, czyli trzy Święte Dni. Od uroczystej Liturgii Wieczerzy Pańskiej rozpoczeliśmy świętowanie Świętego Triduum Paschalnego.

 Wielki Czwartek - Lirutgia Wieczerzy Pańskiej

 Wielki Piątek  - Lirutgia Męki Pańskiej

 Wielka Sobota  - Lirutgia Wigilii Paschalnej