Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

W internetowym „Serwisie Samorządowym PAP” z dnia 05.12.2016 r. opublikowano ranking obejmujący 2478 gmin ...

prezentujący wydatki majątkowe inwestycyjne przypadające na 1 mieszkańca oraz odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie 2015 roku. Poniżej prezentujemy najważniejsze ustalenia twórcy rankingu wynikające z przeprowadzonej analizy.

Zdaniem twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej, w 2015 roku widoczny był spadek aktywności inwestycyjnej samorządów, a jednym z powodów ostrożnego podejścia do inwestycji mógł być mały udział dochodów własnych w budżetach gmin.

„Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te miasta, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 proc., mają łatwiejsze zadanie. Niewątpliwie chęć podejmowania inwestycji zwiększa się, gdy samorządy pozyskają środki unijne, ale nie co roku można je uzyskać”

Bezsprzecznym jest fakt, że środki finansowe na inwestycje w 2015 roku pojawiły się w budżetach gmin głownie w wyniku starań i działań włodarzy gmin poprzedniej kadencji.

Prezentujemy wyciąg z rankingu z lokatą naszej gminy w tym zestawieniu, z jednoczesnym porównaniem zajętych lokat w tym rankingu przez samorządy naszego powiatu oraz ościennych gmin.