Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

baner

Wydziały i stanowiska Urzędu:

 

Burmistrz- Stanisław Mikołajczyk     75 77 11 437 ( sekretariat)

                                                                II piętro, pokój nr 23a

Sekretarz – Marcin Papla                   75 77 11 437 ( sekretariat)

                                                                II piętro, pokój nr 23b

                                                                75 77 11 437

Skarbnik – Jolanta Zawisza                 II piętro, pokój nr 28

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej - wakat                           parter , pokój nr 4

                                                                                                             75 77 12 437 wew. 58

WYDZIAŁ SPOŁECZNO- ADMINISTRACYJNY:

Kierownik

Tomasz Ferens

Pokój nr 12, I piętro,

Tel: 75 77 11 437,      wew. 33

Stanowisko ds. kadr i ewidencji ludności:

Agnieszka Szafrańska

Pokój nr 12, I piętro

Tel: 75 77 11 437,      wew. 50

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i ds. USC:

Bogumiła Glonek

Pokój nr 13, I piętro

Tel: 75 77 11 437,      wew. 35

Stanowisko ds. obrony cywilnej:

Piotr Fink

Pokój nr 10,   parter

Tel: 75 77 12 552       wew. 26

Biuro Obsługi Interesanta

Łukasz Jochna

Pokój nr 2, Parter

Tel: 75 77 11 437,       wew. 55

Stanowisko ds. promocji, obsługi strony internetowej BIP

wz. Agnieszka Gargaś

Pokój nr 23, II piętro

Tel: 75 77 12 552,       wew. 28

Stanowisko ds. obsługi                               sekretariatu:

Agnieszka Gargaś

Pokój nr 23, II piętro

Tel: 75 77 11 437,

Tel: 75 77 11 435,      wew. 28

Stanowisko ds. obsługi                           Biura Rady Miejskiej

Alicja Biardzka

Pokój nr 24   II piętro

Tel. 7577 11 437,       wew. 34

 

WYDZIAŁ FINANSOWY:

Głowna księgowa:

Anna Ząbkowska

Pokój nr 5, Parter,

Tel: 75 77 12 552,     wew. 42

Kierownik Referatu Podatków i Opłat:

Irena Pawłowska

Pokój nr 3, parter

Tel: 75 77 12 552,     wew. 31

Stanowisko ds. ewidencji podatków i opłat

Małgorzata Koziarska

Pokój nr 3, parter

Tel: 75 77 12 552,     wew. 63

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Ilona Bodżek

Pokój nr 4, parter

Tel: 75 77 12 552,      wew. 57

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Tadeusz Chłopecki  

Pokój nr 10, parter

Tel: 75 77 12 552       wew. 38

Stanowisko ds. księgowości płacowej i rozliczeń z ZUS;

wz. Magdalena Masirer

Pokój nr 4, parter

Tel: 75 77 12552,       wew. 41

Stanowisko ds. księgowości budżetowej:

Teresa Roćko

Pokój nr 5, parter

Tel: 75 77 12 552,      wew. 59

 

WYDZIAŁ USŁUG WSPÓLNYCH I ROZWOJU:

Kierownik :

Agata Adamczyk

Pokój nr 17, I Piętro

Tel: 75 77 12 552,     wew. 25

Główna księgowa:

Monika Puzon

Pokój nr 20, I Piętro,

Tel: 75 77 12 552,     wew. 36

Stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów

Barbara Czapiewska    

Pokój nr 18, I piętro

Tel: 75 77 12 552,      wew. 39

Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków z UE

Beata Bogacz

Pokój nr 18, I Piętro

Tel: 75 77 12 552,      wew. 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych

Czesława Pitura

Pokój nr 20, I piętro

Tel: 75 77 12 552,      wew. 22

Stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych

wz. Joanna Smętek

Pokój nr 20, I piętro

Tel: 75 77 12 552,      wew. 47

Stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych

Eunika Szewczuk  

Pokój nr 20, I piętro

Tel: 75 77 12 552,     wew. 46

Stanowisko ds. księgowości płacowej jednostek obsługiwanych

Elżbieta Deluga

Pokój nr 19, I Piętro

Tel: 75 77 12 552,     wew. 32

Stanowisko ds. księgowości płacowej jednostek obsługiwanych

Barbara Kania

Pokój nr 19, I Piętro

Tel: 75 77 12 552,     wew. 49

Stanowisko ds. księgowości płacowej jednostek obsługiwanych

Marzena Stefańska

Pokój nr 19A, I Piętro

Tel: 75 77 12 552,     wew. 21

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ , OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI;

Kierownik :

Marzena Osowska

Pokój nr 11, Parter,

Tel: 75 77 12 552,       wew. 43

Stanowisko ds. komunalnych:

Iwona Piffer

Pokój nr 9, parter

Tel: 75 77 12 552,       wew. 54

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Renata Bursy Sochoń  

Pokój nr 9, parter

Tel: 75 77 12 552,       wew. 37

Stanowisko ds. inwestycji

Ryszard Sokołowski

Pokój nr 9, parter

Tel: 75 77 12 552,       wew. 66

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Mariola Podkalicka    

Pokój nr 6, parter

Tel: 75 77 12 552,       wew. 51

Stanowisko ds. ochrony środowiska;

Magdalena Nowakowska

Pokój nr 6, parter

Tel: 75 77 12552,        wew. 53

Stanowisko ds. gospodarki odpadami:

Piotr Fink

Pokój nr 10, parter

Tel: 75 77 12 552,       wew. 23