Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

PRZETARGI  2017 ( 1 półrocze )


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w
nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81"
Ogłoszenie


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości
wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3"
Ogłoszenie


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej"
Ogłoszenie
Wyciąg


2017.04.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec"
Zawiadomienie


2017.04.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Zawiadomienie


2017.04.06
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ul. K. Wojtyły
Ogłoszenie


2017.04.05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich
zamieszkania”
Unieważnienie


2017.03.30
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec ”.
Zaproszenie
Przedmiar 1
Przedmiar 2


2017.03.30
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.03.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich
zamieszkania”
Unieważnienie


2017.03.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie "Budowa oświetlenia na terenie Gminy i Węgliniec w 2017r”.
Unieważnienie


2017.03.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017 -2018 ”.
Zawiadomienie


2017.03.27
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
„Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Zaproszenie


2017.03.23
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.03.21
PROTOKÓŁ
Z wyboru oferenta na zadanie pn:
"Zmiana sposobu użytkowania Budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej- Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz.nr131/4"
Protokół


2017.03.17
PROTOKÓŁ
Z wyboru wykonawcy na zadanie pn. "Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu"
Protokół


2017.03.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec"
Zaproszenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Specyfikacja 1
Specyfikacja 2


2017.03.15
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości
gruntowej położonej w Starym Węglińcu w pobliżu ul. Reja
Ogłoszenie


2017.03.15
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza ROKOWANIA
po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż samochodu osobowego
marki Opel Astra
Ogłoszenie


2017.03.14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017 i 2018 „
Informacja


2017.03.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
"Projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych w gminie  Węgliniec"
Zawiadomienie


2017.03.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
"Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu"
Zaproszenie


2017.03.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
"Zmiana sposobu użytkowania Budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej- Stanica turystyczna - położony w Ruszowie na dz.nr131/4"
Zaproszenie
Mapa


2017.03.06
OGŁOSZENIE
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2017 i 2018
Ogłoszenie
Specyfikacja


2017.03.03
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej w 2017 r.
Informacja


2017.02.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017r ”.
Zawiadomienie


2017.02.17
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds.ewidencji podatków na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności.
Ogłoszenie


2017.02.16
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych w gminie Węgliniec
Zaproszenie


2017.02.16
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
„Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach
dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”
Informacja


2017.02.13  
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:
„Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017r".
Informacja


2017-02-10
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Działka nr 22 o powierzchni 1 045 m2
Ogłoszenie


2017-02-10
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Węglińcu pomiędzy ul. K.Wojtyły a ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie


2017-02-03
OGŁOSZENIE
"Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku."
Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1
Załącznik 2


2017-02-02
OGŁOSZENIE
„I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej".
Ogłoszenie


2017-02-01
OGŁOSZENIE
„Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".
Ogłoszenie


2017.02.01
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i
Miasta Węgliniec w 2017r”.
Unieważnienie


2017.01.31
OGŁOSZENIE
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie
pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i
kultury fizycznej w 2017 r.
Konkurs
Nowa oferta
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


 2017.01.31   
Informacja z sesji otwarcia ofert:
„Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017r".
Informacja


2017.01.30

    W dniu 27 stycznia 2017r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy w Węglińcu na realizacje zadania publicznego pn.: „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na obóz sportowy w Świeradowie Zdrój”.

     Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy informacyjnej tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.wegliniec.pl Informuję, iż zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U . z 2016r., poz. 1817) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

     Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta, ul. Sikorskiego 3, 59 - 940 Węgliniec do dnia 06 lutego 2017r.
Informacja
Uproszczona oferta


2017.01.25
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/
powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017
przez organizacje pozarządowe.
Wyniki


2017.01.24
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i
promocji zdrowia w roku 2017 przez organizacje pozarządowe.
Wyniki


2017-01-20
OGŁOSZENIE
"Ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w
zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla
zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów"
Ogłoszenie
Oferta
Uchwała
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


2017-01-20
OGŁOSZENIE
"Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2017 roku."
Ogłoszenie
Specyfikacja    
Załącznik 1
Załącznik 2


2017-01-13
OGŁOSZENIE
III przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra
Ogłoszenie


2017-01-05
OGŁOSZENIE
„III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie".
Ogłoszenie


2017-01-05
OGŁOSZENIE
„III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie przy ul. Batorego".
Ogłoszenie


2017-01-05
OGŁOSZENIE
„II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I piętrze (poddasze) w Zielonce 9/4".
Ogłoszenie


2017-01-05
OGŁOSZENIE
„V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81".
Ogłoszenie