Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                               turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

BANER POLSKI ŁAD

eaktywni

razem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
9933647

      

          dodatek węglowy1  dadatek oslonowy  odpady1  ceeb  images

 

 

                                             PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2020                                                    PRZETARGI 2021           

 

                                      PRZETARGI 2022


 2022-10-03
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek".
Modyfikacja SIWZ.docx
Modfikacja SIWZ.pdf


2022-10-03

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy zamówienia pn: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek".
Odpowiedź.docx

Odpowiedź.pdf


2022-09-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: ,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek."
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-09-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2023 - 2024r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-22
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2023 - 2024r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022/2023r.”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-09-20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022/2023r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej działka nr 416 w Jagodzinie”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-09-20
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-09-20
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-09-20
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie gminy i miasta węgliniec w 2022/2023r.”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-20
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ,,Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej działka nr 416 w Jagodzinie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-19
INFORMACJA
Dotyczy: „Zakup usługi dostępu do informatycznej platformy zakupowej, umożliwiającej obsługę zamówień publicznych w formie elektronicznej wraz ze wsparciem technicznym oraz usługą wdrożenia”.
Informacja pdf.
Informacja docx.
Sprawozdanie roczne pdf.


2022-09-19
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż: - Nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Czerwonej Wodzie
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-16
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Węglinec” część I, II III, IV
Zawiadomienie.docx


2022-08-16

ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Remont ul. Kościuszki w Węglińcu ”.
Zawiadomienie.docx


2022-08-16

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utworzenie placówki Senior + w Węglińcu”.
Informacja.docx


2022-08-16

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Utworzenie placówki Senior + w Węglińcu”.
Informacja.docx


2022-08-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Remont ul. Kościuszki w Węglińcu”.
Informacja docx.


2022-08-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Przebudowa dróg gminnych”.
Informacja docx.


2022-09-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: ,,Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec w latach 2023-2024 "

Ogłoszenie pdf.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                                             

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie - DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 3 - oświadczenie - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wykaz zasobów

Załącznik nr 7 - pełnomocnictwo

Załącznik nr 8 - zobowiązanie

Załącznik nr 9 - oświadczenie

Załącznik nr 10 -  identyfikator

Załącznik nr 11 - wykazy


2022-08-14

ZAPYTANIE CENOWE
Dotyczy: „Zakup usługi dostępu do informatycznej platformy zakupowej, umożliwiającej obsługę zamówień publicznych w formie elektronicznej wraz ze wsparciem technicznym oraz usługą wdrożenia”.
Zapytanie cenowe docx.

Oferta docx.


2022-09-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: ,,Zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy Węgliniec w sezonie zimowym"

Ogłoszenie pdf.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                                             

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie - DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 3 - oświadczenie - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - wykaz zasobów

Załącznik nr 6 - pełnomocnictwo

Załącznik nr 7 - zobowiązanie

Załącznik nr 8 - oświadczenie

Załącznik nr 9 -  identyfikator

Załącznik nr 10 - wykazy


2022-09-08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023.


Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-08

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023”.

Informacja.pdf
Informacja.docx


2022-09-06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Węgliniec”. ”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-07
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Węgliniec”.
Informacja.pdf
Informacja.docx


2022-09-06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: "Remontu ul. Kościuszki w Węglińcu ”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-06
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Remont ul. Kościuszki w Węglińcu”.
Informacja.pdf
Informacja.docx


2022-09-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: ,,Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej działka nr 416 w Jagodzinie"

Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki

Ogłoszenie pdf.1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                                             

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - identyfikator


Załącznik nr 6 - decyzja

Załącznik nr 7 - przedmiar

Załącznik nr 8 -  projekt

Załącznik nr 9 - rysunek

Załącznik nr 10 - specyfikacja

Załącznik nr 11 - zgłoszenie


2022-09-02
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej działka nr 416 w Jagodzinie”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-09-02
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej działka nr 416 w Jagodzinie”.
Informacja.pdf
Informacja.docx


2022-09-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utworzenie placówki Senior + w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-09-01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przebudowa dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Modyfikacja nr 1.


2022-08-31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-08-30
OGŁOSZENIE
Dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Ruszowie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-08-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie” – Część IV
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA ORAZ
UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I UZNANIA JEGO OFERTY ZA ODRZUCONĄ
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


25.08.2022
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-23
OGŁOSZENIE
Dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-08-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Remont ul. T. Kościuszki w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-08-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Czerwona Woda
Kościelna Wieś 1
Kościelna Wieś 2
Piaseczna


2022-08-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: ,,Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej działka nr 416 w Jagodzinie"
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-08-18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy:  „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-17
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-17
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Remont ul. Kościuszki w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Remont ul. Kościuszki w Węglińcu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-16
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Remont ul. Kościuszki w Węglińcu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawy wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-12
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik 


 

2022-08-12
MODYFIKACJA SWZ 4
Dotyczy: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2022-08-12
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dostawy wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie".

2022-08-11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP”.
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-08-11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2
Dotyczy: „Remont ul. Kościuszki w Węglińcu”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-08-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-11
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Modyfikacja docx


2022-08-10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Zamówienia na „Remont ul. Kościuszki w Węglińcu”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-08-08
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Informacja pdf.
Informacja docx


2022-08-08
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-08-05
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-08-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina przez Gminę Węgliniec” – część II ”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-08-05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-05
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-04
MODYFIKACJA SWZ 3
Dotyczy: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2022-08-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawy wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-08-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-08-02
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik


2022-07-29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Remont ul. T. Kościuszki w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-07-29
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-07-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-07-26
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx.
Odpowiedzi na pytania pdf.
Odpowiedzi na pytania docx.
Załączniki


2022-07-25
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-07-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” przez Gminę Węgliniec”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-07-19
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” przez Gminę Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-07-18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-07-15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy„Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” przez Gminę Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-15
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ,,Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina przez Gminę Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-14
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-14
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-13
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-07-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” przez Gminę Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-12
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” przez Gminę Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-11
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie: Działka nr 860/9 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-2) o powierzchni 0,0600 ha.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-08
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” przez Gminę Węgliniec
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-07-07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-07-06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ,,Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina przez Gminę Węgliniec”
Unieważnienie pdf.
Unieważnienie docx,


2022-07-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: ,,Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec"
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


22-07-05
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2022-07-05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ,,Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina przez Gminę Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-07-05
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ,,Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina przez Gminę Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawy urządzeń i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” przez Gminę Węgliniec
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-07-01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: ,,Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina przez Gminę Węgliniec”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Modyfikacja SWZ


2022-06-30
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2022/2023”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2022/2023”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-30
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie
Unieważnienie pdf.
Unieważnienie docx.


2022-06-30
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2022/2023”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-28
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-27
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-06-27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-06-27
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-27
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-06-22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-22
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2022/2023”.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-06-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-20
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Węglińcu
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-20
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-06-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-14
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-06-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-13
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-06-06
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2022-06-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-05-31
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-31
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-25
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie - Działka nr 860/9 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-2) o powierzchni 0,0600 ha
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-05-25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-05-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-05-25
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Ruszowie.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-05-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-05-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-05-10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie
Działka nr 395/2 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-3) o powierzchni 0,2000 ha
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-05-10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Węglińcu
Działka nr 264/8 (obr. 0007 Stary Węgliniec, AM-1) o powierzchni 0,2672 ha
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-05-10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-05-10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-10
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-09
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Odpowiedzi na pytania pdf.
Odpowiedzi na pytania docx.
Załączniki


2022-04-28
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2022-04-28
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2022-04-27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-27
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-25
MODYFIKACJA SWZ nr 2
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Modyfikacja swz pdf.
Modyfikacja swz docx.


2022-04-22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Modyfikacja SWZ nr 1


2022-04-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-04-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-20
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-14
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-04-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-04-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-04-08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ” „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ” Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-08
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-08
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ” Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-07
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-04-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Wiata Stary Węgliniec
Wiata Jagodzin
Szlak rowerowy 1
Szlak rowerowy 2
Szlak rowerowy 3
Szlak rowerowy 4


2022-04-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: zamówienia publicznego na „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-04
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty.
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Załączniki


2022-04-01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu ”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-04-01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 10
Dotyczy: „Rozbudowy z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej ”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-04-01

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-04-01

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Rozbudowy z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-03-28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-03-28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-28
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-03-23
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Odpowiedź pdf.
Odpowiedź docx.


2022-03-22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx.
Modyfikacja SWZ pdf.
Modyfikacja SWZ docx.


2022-03-22
Ogłoszenie
Dotyczy: Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Przedmiar + specyfikacja
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


2022-03-18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-03-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-03-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-17
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-14
ZAWIADOMIENIE WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż: - Nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z dwóch działek:
1. Działka nr 1775/4
2. Działka nr 1775/5
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-14
ZAWIADOMIENIE WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: II przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie - Działka nr 1612/2
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Wiata Stary Węgliniec
Wiata Jagodzin
Szlak rowerowy 1
Szlak rowerowy 2
Szlak rowerowy 3
Szlak rowerowy 4


2022-03-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-09
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-09
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Odpowiedź.docx
Odpowiedź.pdf


2022-03-07
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-03-07
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-03-07
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-03-04
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-03-04
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-03-04
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-03-02
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie.docx.


2022-03-02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-03-02
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla trzech zadań.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-02-24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Unieważnienie pdf.
Unieważnienie docx.


2022-02-23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-23
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-22
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik 1


2022-02-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-02-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-02-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-02-18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną „
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Modyfikacja SWZ
Odpowiedzi na pytania nr 2


2022-02-16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ”Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-02-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ”Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-16
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ”Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-15
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-02-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-02-14
ZAPROSZENIE
Dotyczy: . „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik


2022-02-14
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik


2022-02-11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.”.
Informacja.pdf
Informacja.docx


2022-02-11
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy:„Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Informacja.pdf
Informacja.docx


2022-02-11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA III
Dotyczy: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Odpowiedzi.pdf
Odpowiedzi.docx


2022-02-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Odpowiedzi


2022-02-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA II
Dotyczy: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Odpowiedzi
Specyfikacja


2022-02-07
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Załącznik


2022-02-04
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną „
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-02-02
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
1. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki – działka 2148” - dł. ok. 500 m.b.
2. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. 5 – go Grudnia – działka 2370” - dł. ok. 150 m.b.
3. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia – działka nr 2374 – 170 m.b.”
4. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia – działka nr 2377/1 i 2361 dł. ok. 300 m.b.
5. „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi – działka nr 277/1” - dł. ok. 340 m.b.
6. „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi – działka nr 311” - dł. ok. 180 m.b. o
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik nr 1 oferta pdf.
Załącznik nr 1 oferta docx.


2022.02.01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja 1
Dokumentacja 2
Dokumentacja 3
Dokumentacja 4


2022-02-01
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Sprostowanie


2022-02-01
OGŁOSZENIE
Dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022.02.01
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych”.
Zawiadomienie


2022-01-27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-01-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-01-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Zamówienia na „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-01-26
MODYFIKACJA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych (drogi)
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-01-20
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
1. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki – działka 2148” - dł. ok. 500 m.b.
2. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. 5 – go Grudnia – działka 2370” - dł. ok. 150 m.b.
3. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia – działka nr 2374 – 170 m.b.”
4. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia – działka nr 2377/1 i 2361 dł. ok. 300 m.b.
5. „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi – działka nr 277/1” - dł. ok. 340 m.b.
6. „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi – działka nr 311” - dł. ok. 180 m.b. o
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik nr 1 oferta pdf.
Załącznik nr 1 oferta docx.


2022.01.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja 1
Dokumentacja 2
Dokumentacja 3