Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

                                             PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2020                      

 

PRZETARGI 2021

 


2021.03.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.05
PROTOKÓŁ
Dotyczy: „Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”
Protokół pdf.
Protokół docx.


2021.03.05
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Informacja.pdf.
Informacja docx.


2021.03.03
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na wykonanie usługi dla zadania pn. „Pozimowa naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno- bitumicznej lub recyklera”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Specyfikacja pdf.
Specyfikacja docx.


2021.03.01
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. 5 Grudnia
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.03.01
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”.
Modyfikacja SIWZ nr 2 pdf
Modyfikacja SIWZ nr 2 docx


2021.03.01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ nr 2 pdf
Modyfikacja SIWZ nr 2 docx
Zał nr 1 do modyfikacji
Odpowiedzi na pytania nr 1
Projekt budowlany
Projekt zamienny


2021.02.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.02.25
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.02.23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk przewidzianych do wykonania w ramach zadania: Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SWZ pdf.
SWZ.docx.
Załączniki


2021.02.17
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: „Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ruszowie”
Zapytanie ofertowe pdf.
Zapytanie ofertowe docx.
Projekt budowlany


2021.02.17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Wykonanie projektów budowanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Załączniki


2021.02.09
SPROSTOWANIE
Dotyczy : Oczywistej omyłki w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej
Sprostowanie pdf.
Sprostowanie docx.


2021.02.09
INFORMACJA
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.01.19
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
Dotyczy: Nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Przetarg pdf
Przetarg docx 


2021.01.18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja