Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

                                             PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

                                                                   

PRZETARGI 2020

 

 


2020.03.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany
Załącznik 1A


2020.03.24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Zawiadomienie


2020.03.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Informacja


2020.03.18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec w 2020r.”
Informacja


2020.03.13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania 2


2020.03.11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2020.03.09
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości w wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie


2020.03.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany
Załącznik 1A

 


2020.03.03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna i przedmiar


2020.02.25
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Usługi transportowej polegającej na dowozie, oczekiwaniu na uczniów podczas zajęć na basenie i odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu : 'Umiem pływać” 2020 1-etap w Gminie Węgliniec. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu.
Zaproszenie


2020.02.21
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Dostawa ciepłych posiłków dla uczestników Klubu „Senior+” w Jagodzinie”.
Zaproszenie do złożenia oferty pdf
Zaproszenie do złożenia oferty docx


2020.02.20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na. "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Zawiadomienie


2020.02.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Informacja


2020.02.19
OGLOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami hall oraz budynkiem stróżówki położonej w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 2
Ogłoszenie
Ogłoszenie pdf.
Wyciąg z ogłoszenie


2020.02.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów"
Zawiadomienie


2020.02.11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ


2020.02.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: "Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów"
Informacja


2020.02.07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania 2
Załącznik nr 1A


2020.02.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji"
Zawiadomienie


2020.02.05
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.02.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020 roku.
Zawiadomienie


2020.02.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zawiadomienie


2020.02.03
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ". "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Odpowiedzi


2020.02.03
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ". "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do mydyfikacji SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 1 do mydyfikacji SIWZ - formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 2 do modyfikacji - formularz nr 6 - projekt umowy


2020.01.30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów".
Zawiadomienie


2020.01.29
Zaproszenie do złożenia oferty
Dotyczy: Usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów
Zapytanie ofertowe docx.
Zapytanie ofertowe pdf.
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.01.27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy:„Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar
Projekt budowlany


2020.01.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizacją przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów".
Informacja


2020.01.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji"
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Załącznik


2020.01.20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Odpowiedzi


2020.01.20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ


2020.01.16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Odpowiedzi


2020.01.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020r.
Zaproszenie


2020.01.08
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów."
Ogłoszenie
Przedmiar
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna
Projekt - budowlany
Projekt - instalacje elektryczne
Projekt - instalacje sanitarne


2020.01.03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.                                                                                                                                                       

Zawiadomienie


2020.01.03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w 2020 r.  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”                                                                                                                                  

Informacja