Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

                          PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                         PRZETARGI 2018 (1 półrocze)

 

PRZETARGI  2018 / 2 Półrocze

 


2018.08.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Zadanie nr 1 - Piaseczna
Zadanie nr 2 - Zielonka


2018.08.16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Zawiadomienie


2018.08.16
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: "Budowa małej architektury sportowo –rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu
Zawiadomienie


2018.08.16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Informacja


2018.08.10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego"
Informacja


2018.08.09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
Informacja


2018.08.07
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego".
Odpowiedzi


2018.08.03
Ogłoszenie otwartego konkursu
Dotyczy: Oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Konkurs
Oferta
Roczny program współpracy
Wzór umowy


2018.08.03
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania nr 1
Projekt budowlany
Specyfikacja
Mapa 1
Mapa 2


2018.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Wykonanie koncepcji rewitalizacji istniejących oraz budowy nowych szlaków pieszorowerowych w ramach programu „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”.
Zawiadomienie


2018.08.01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda”
Informacja


2018.07.31
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Informacja


2018.07.30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu”.
Informacja


2018.07.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Czerwona Woda ul. Kościuszki
Czerwona Woda ul. Czerwionki
Ruszów ul. Bolesławiecka
Ruszów ul. Kantowicza
Jagodzin cmentarz
Piaseczna
Stary Węgliniec ul. Zielona
Węgliniec ul. Karola Wojtyły


2018.07.27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Zawiadomienie


2018.07.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2018.07.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa cylindra rozpierającego (rozpieracza kolumnowego) akumulatorowego do zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego).
Zawiadomienie


2018.07.27
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Drugie postepowanie. Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.
Zaproszenie
Załącznik


2018.07.27
Unieważnienie zapytania ofertowego
Dotyczy: "Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW e Węglińcu a studnią S4"
Unieważnienie


2018.07.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu - budowa boiska treningowego."
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.
Specyfikacja techniczna
Charakterystyka obiektu
Projekt zagospodarowania terenu
Parametry trawy
Przedmiar


2018.07.26
ZAPROSZENIE
Dotyczy: "Wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych w Gminie Węgliniec"
Zaproszenie


2018.07.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Informacja z otwarcia ofert


2018.07.24
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: „Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu ".
Modyfikacja SIWZ


2018.07.24
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2
Dotyczy: „Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu ".
Odpowiedzi na pytania


2018.07.20
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonanie koncepcji rewitalizacji istniejących oraz budowy nowych szlaków pieszo-rowerowych w ramach programu „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”.
Zaproszenie
Zaproszenie doc.


2018.07.20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Odpowiedzi na pytania 2


2018.07.20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.07.19
INFORMACJA
Dotyczy: „Trzeźwość egzaminem z wolności”
Informacja


2018.07.19
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na „Realizację prac projektowych i robót budowlanych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Węgliniec ul. Mickiewicza przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zawiadomienie


2018.07.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Naprawa i montaż elementów stalowych na pomoście i mostkach w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie”
Zawiadomienie


2018.07.18
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec”.
Odpowiedzi na pytania 1


2018.07.18
ZAPROSZENIE - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERWONEJ WODZIE ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa cylindra rozpierającego (rozpieracza kolumnowego) akumulatorowego do zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego)
Zaproszenie


2018.07.18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Rewitalizacja parku położonego w Węglińcu” w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku miejskiego.
Zawiadomienie


2018.07.18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: "Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu."
Zawiadomienie


2018.07.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda"
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.

Projekt Budowlany etap I
Dokumentacja techniczna etap II
Specyfikacja techniczna
Przedmiary


2018.07.17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ 2
Odpowiedzi na pytania 2


2018.07.17
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: "Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce na dz.nr 1482/34"
Protokół


2018.07.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych"
Zawiadomienie


2018.07.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr 103639D) działki Nr 35, 57, 206, 29/1
Zaproszenie


2018.07.13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr 103639D) działki Nr 35, 57, 206, 29/1
Zawiadomienie


2018.07.12
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Gminie Węgliniec."
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Zadanie nr 1 - Ruszów ul. Nadrzeczna
Zadanie nr 2 - Ruszów ul. Polna
Zadanie nr 3 - Piaseczna
Zadanie nr 4 - Stary Węgliniec ul. Drzymały
Zadanie nr 5 - Zielonka

Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ          


2018.07.12
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy : „ Świadczenie usług w formie schronienia dla osób bezdomnych ”
Informacja


2018.07.11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „ Rewitalizacja parku położonego w Węglińcu w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku miejskiego.”
Odpowiedz


2018.07.11
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „  Naprawa i montaż elementów stalowych na pomoście i mostkach w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie.”
Zaproszenie


2018.07.10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej – otwarta strefa aktywności w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt zagospodarowania
Przedmiar
Projekt budowlany
Specyfikacje


2018.07.10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Czerwona Woda ul. Kościuszki
Czerwona Woda ul. Czerwionki
Ruszów ul. Bolesławiecka
Ruszów ul. Kantowicza
Jagodzin cmentarz
Piaseczna
Stary Węgliniec ul. Zielona
Węgliniec ul. Karola Wojtyły


2018.07.09
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Rewitalizacja parku położonego w Węglińcu” w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku miejskiego.”
Zaproszenie


2018.07.09
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy : „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec. ”
Ogłoszenie


2018.07.09
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „ Utwardzenie kostką alejki na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu. ”
Zaproszenie


2018.07.06
ZAPROSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Węglińcu zaprasza do żłożenia oferty:
Przebudowa studni S4 wraz z wymianą sieci wodnej oraz kabla zasilającego pomiędzy SUW w Węglińcu a studnią S4.
Zaproszenie Przebudowa
Zaproszenie modernizacja doc.
Formularz oferty
Dodatki


2018.07.05
MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: „Przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”
Modyfikacja
Modyfikacja doc.


2018.07.05
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: " Wykonanie usługi serwisu kotłów gazowych przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019 "
Zaproszenie
Zaproszenie doc.
Załącznik nr 1


2018.07.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „ Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec – Czerwona Woda ”.
Zawiadomienie


2018.07.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „ Budowa oświetlenia na terenie GminyWęgliniec ”
Zawiadomienie


2018.07.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „ Budowa małej architektury sportowo - rekreacyjnej - otwarta strefa aktywności w Węglińcu”
Zawiadomienie


2018.07.04
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „ Budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ”
Zawiadomienie


2018.07.03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa szlaku rowerowego „Szlakiem starej kolei Węgliniec-Czerwona Woda”
Informacja