Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

baner

Logo fundusze UE

 

                                                         Projekty UE w realizacji

 1.  "Poprawa warunków nauczania w gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni
       oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne".