Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Informacje i ogłoszenia bieżące

2017


 

INFORMACJA

W DNIU 02.05.2017r. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WĘGLIŃCU

BĘDZIE NIECZYNNY

w przypadku awarii należy kontaktować się z telefonem POGOTOWIA TECHNICZNEGO


tel. 600 889 267


2017-04-21
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 24.04-30.04.2017r.
Informacja


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu i promocji na czas określony.
Ogłoszenie


2017-04-14
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 17.04-23.04.2017r.
Informacja


2017-04-13
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie


2017.04.11

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU

na stanowisko pracy pracownika ds. rozliczeń gospodarki mieszkaniowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu...

   1. W wymaganym ogłoszeniem o naborze terminem tj. do 03.04.2017r. dokumenty aplikacyjne złożyło 2 kandydatów.
   2. W wyniku szczegółowego rozpatrzenia ofert złożonych w terminie, wymogi niezbędne z ogłoszenia o naborze spełniają oferty.

   1. Akierman Ewelina zam. Węgliniec
   2. Masirer Magdalena zam. Ruszów

   W/w kandydaci zostali zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego

   3. Postępowanie sprawdzające, w zakresie spełniania wymagań dodatkowych i preferowanych odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r.
     w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w   Węglińcu  ul. Sikorskiego 40 o godz. 900 (test sprawdzający i rozmowa kwalifikacyjna).

   Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
   mgr inż. Krzysztof Polewski

Informacja


2017-04-05

INFORMACJA

08.04.2017r. Urząd Skarbowy w Zgorzelcu organizuje dzień otwarty. Wszyscy zainteresowani będą mogli w tym dniu pobrać druki formularzy podatkowych oraz złożyć dokumenty takie jak np. deklaracje czy zeznania za 2016r.

W danym dniu Urząd można odwiedzić w godzinach 10.00-13.00.


2017-03-31
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 03.04-09.04.2017r.
Informacja


2017.03.27
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. rozliczeń gospodarki mieszkaniowej
Ogłoszenie


2017-03-23
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 27.03-02.04.2017r.
Informacja


2017-03-09
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 13-19.03.2017r.
Informacja


2017-03-03
Konkurs  „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
Informacja


2017-03-03
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 06-12.03.2017r
Informacja


2017.03.01

NAPRAWA POZIMOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH W GMINIE WĘGLINIEC

        Urząd Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że wykorzystując dogodne warunki pogodowe jakie pojawiły się po okresie mrozów i opadów śniegu, przystąpiono do uzupełniania ubytków    w nawierzchniach asfaltowych dróg należących do Gminy Węgliniec.
     Prace rozpoczęto w mieście Węgliniec, a w kolejnych dniach roboty wykonywane będą sukcesywnie w miejscowościach: Piaseczna, Jagodzin, Czerwona Woda, Stary Węgliniec, Ruszów   i Kościelna Wieś.
     Wykonawcą jest firma „ZOBUD” Rafał Nowosza z Zaręby.
Przepraszamy wszystkich użytkowników ulic i dróg za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzenia robót drogowych.

     Dodatkowo informujemy, że ulica Piłsudskiego w Węglińcu nie jest drogą gminną, za jej stan techniczny odpowiada jej właściciel - samorząd powiatowy.


2017-02-24
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 27.02-05.03.2017r
Informacja


2017-02-23
Wykaz osób które złożyły wnioski o przydział lokalu w roku 2017
Informacja


2017-02-10
Strzelania na terenie JW 5430 w dniach 20-26.02.2017r.
Informacja


2017-02-14
Urząd Skarbowy w Zgorzelcu informuje...
Informacja


2017-02-13
Informacja Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew i krzewów.
Informacja


2017-02-12
    09.02.2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Stanisław Mikołajczyk uczestniczył w XXVII Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
    Zebranie odbyło się we Wrocławiu.
Przedmiotem obrad było powołanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Dolnośląska Organizacja Turystyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
    Zgodnie z umową spółki, przedmiotem działalności będzie m.in. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, obiekty zakwaterowania, wydawanie książek, gazet i czasopism, działalność portali internetowych oraz działalność usługowa w zakresie informacji, działalność fotograficzna, badanie rynku oraz opinii publicznej, a także działalność w zakresie informacji oraz pośredników turystycznych (w tym pilotów, przewodników, agentów turystycznych).


2017-02-10
Strzelania na terenie JW5430 w dniach 13-19.02.2017
Informacja


2017.02.02
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu w dniu 02.03.2017 r. będzie nieczynna.
Informacja


2017-01-31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie


2017-01-30
Strzelania na terenie JW5430 w dniach 30.01- 05.02.2017 r.
Informacja


2017-01-26

             Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ogłasza nabór do służby w Policji.

      Kandydaci i zainteresowani wszelkie informacje na temat naboru znajdą na stronie www.zgorzelec.policja.gov.pl w zakładce „praca w Policji”

      Można dowiedzieć się tam szczegółów dotyczących warunków, jakie powinien spełnić przyszły funkcjonariusz, etapów naboru, terminów składania dokumentów, a także wyszczególnionych jednostek, w których prowadzona jest rekrutacja.

          Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.


2017-01-26
Zmiana godzin Strzelania na terenie JW5430 w dniach 23-29.01.2017 r.
Informacja


2017-01-23
Strzelania na terenie JW5430 w dniach 23-29.01.2017 r.
Informacja


 Punkt przyjmowań zeznań podatkowych

       Informujemy, iż przykładem minionych lat Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu w dniu 28 kwietnia br. ( w piątek) zarówno w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, jak również w Domu Kultury w Ruszowie zapewni obsługę Okresowego Punktu Przyjmowania Zeznań Podatkowych.    Punkt ten w Ruszowie czynny będzie od godz. 11.00 do godz. 13.00, a w Urzędzie Gminy i Miasta w godzinach od 9.00 do 14.00.

                                                    Zachęcamy Państwa do skorzystania.