Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Sesja Rady Miejskiej
28 Mar 2019
13:00 - 15:00
Odsłon artykułów:
3215426

przekształcenie1

Baner logo orange

Uchwały Rady Miejskiej Węglińca


⇒ Uchwała nr 414/XIX/12 - Wybór metody dla ustalenia opłat za odpady
Uchwała nr 305/XX/16 z 28.06.2016 r - Regulamin utrzymania czystości

Uchwała nr 37/V/15 z dnia 25.02.2015 r. -- Stawki opłat za odpady
Wprowadzone zmiany do uchwały:


Uchwała nr 38/V/15 z dnia 25.02.2015 r. - Termin uiszczania opłat

Wprowadzone zmiany do uchwały:


Uchwała nr 426/XX/12 - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych