Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 

czyste powietrze

 

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

    Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na ocenę sposobu ogrzewania nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgliniec oraz przyczyni się do rozpoznania potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Przedmiotowa inwentaryzacja umożliwi lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych.

    Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2020 r. poz. 22 ze zm.) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do burmistrza miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Jednocześnie uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z  21.07.2020 r. poz. 4389) nałożyła na gminę obowiązek wykonania do 30 czerwca 2021 roku inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

    W związku z powyższym, w celu realizacji w/w obowiązków, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. wypełnioną deklarację (druk dostępny poniżej w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej w siedzibie urzędu) należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec przy ul. Sikorskiego 3 w Węglińcu lub wysłać pocztą elektroniczną na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór deklaracji docx.