Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                               turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

eaktywnirazem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
9300036

 

         dadatek oslonowy                odpady1                 ceeb                modernizacja roku

 

                                             PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2019 (1 półrocze)                               PRZETARGI 2019 (2 półrocze)

                                            PRZETARGI 2020                                                    PRZETARGI 2021           

 

                                      PRZETARGI 2022

 


2022-06-27
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa i szkoleniem dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-06-27
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-06-27
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-27
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-06-22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-22
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2022/2023”.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-06-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-20
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Węglińcu
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-20
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-06-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-06-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-14
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-06-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-13
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-06-06
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów przy dworcu PKP w Węglińcu”
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załączniki


2022-06-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Obsługa bankowa gminnych jednostek organizacyjnych.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-05-31
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-31
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-25
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie - Działka nr 860/9 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-2) o powierzchni 0,0600 ha
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-05-25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-05-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-05-25
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Ruszowie.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-05-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-05-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-05-10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie
Działka nr 395/2 (obr. 0001 Czerwona Woda, AM-3) o powierzchni 0,2000 ha
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-05-10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Węglińcu
Działka nr 264/8 (obr. 0007 Stary Węgliniec, AM-1) o powierzchni 0,2672 ha
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-05-10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-05-10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-10
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-09
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Odpowiedzi na pytania pdf.
Odpowiedzi na pytania docx.
Załączniki


2022-04-28
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2022-04-28
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.
Załącznik


2022-04-27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-27
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-25
MODYFIKACJA SWZ nr 2
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Modyfikacja swz pdf.
Modyfikacja swz docx.


2022-04-22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Modyfikacja SWZ nr 1


2022-04-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-04-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-20
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-14
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-04-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-04-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-04-08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ” „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ” Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-08
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-08
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ” Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-07
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty”.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-04-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Wiata Stary Węgliniec
Wiata Jagodzin
Szlak rowerowy 1
Szlak rowerowy 2
Szlak rowerowy 3
Szlak rowerowy 4


2022-04-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: zamówienia publicznego na „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-04-04
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty.
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Załączniki


2022-04-01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu ”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-04-01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 10
Dotyczy: „Rozbudowy z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej ”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-04-01

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-04-01

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Rozbudowy z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-03-28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx


2022-03-28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-28
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-03-23
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Odpowiedź pdf.
Odpowiedź docx.


2022-03-22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx.
Modyfikacja SWZ pdf.
Modyfikacja SWZ docx.


2022-03-22
Ogłoszenie
Dotyczy: Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu – remont budynku, budowa klatki schodowej oraz wiaty.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Przedmiar + specyfikacja
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


2022-03-18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-03-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-03-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-17
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-14
ZAWIADOMIENIE WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż: - Nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z dwóch działek:
1. Działka nr 1775/4
2. Działka nr 1775/5
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-14
ZAWIADOMIENIE WYNIKU PRZETARGU
Dotyczy: II przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie - Działka nr 1612/2
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa wiat rekreacyjnych w Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Wiata Stary Węgliniec
Wiata Jagodzin
Szlak rowerowy 1
Szlak rowerowy 2
Szlak rowerowy 3
Szlak rowerowy 4


2022-03-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-09
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-09
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Odpowiedź.docx
Odpowiedź.pdf


2022-03-07
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-03-07
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx.
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-03-07
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-03-04
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-03-04
MODYFIKACJA SWZ
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-03-04
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej„
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-03-02
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie.docx.


2022-03-02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-03-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-03-02
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla trzech zadań.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-02-24
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Unieważnienie pdf.
Unieważnienie docx.


2022-02-23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-23
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-22
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik 1


2022-02-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-02-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2022-02-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Rozbudowa z przebudową ośrodka zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-02-18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną „
Zmiana ogłoszenia pdf.
Zmiana ogłoszenia docx.
Modyfikacja SWZ
Odpowiedzi na pytania nr 2


2022-02-16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ”Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-02-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: ”Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-16
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: ”Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-02-15
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: Przebudowa drogi w Starym Węglińcu, ul. Kossowska
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2022-02-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną”
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.


2022-02-14
ZAPROSZENIE
Dotyczy: . „Pozioma naprawa nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej lub recyklera”.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik


2022-02-14
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Do złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik


2022-02-11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.”.
Informacja.pdf
Informacja.docx


2022-02-11
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy:„Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Informacja.pdf
Informacja.docx


2022-02-11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA III
Dotyczy: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Odpowiedzi.pdf
Odpowiedzi.docx


2022-02-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Odpowiedzi


2022-02-08
ODPOWIEDZI NA PYTANIA II
Dotyczy: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Odpowiedzi
Specyfikacja


2022-02-07
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Odpowiedzi pdf.
Odpowiedzi docx.
Załącznik


2022-02-04
Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu ETAP II wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i elektryczną „
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załącznik 1
Załącznik 2


2022-02-02
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
1. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki – działka 2148” - dł. ok. 500 m.b.
2. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. 5 – go Grudnia – działka 2370” - dł. ok. 150 m.b.
3. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia – działka nr 2374 – 170 m.b.”
4. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia – działka nr 2377/1 i 2361 dł. ok. 300 m.b.
5. „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi – działka nr 277/1” - dł. ok. 340 m.b.
6. „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi – działka nr 311” - dł. ok. 180 m.b. o
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik nr 1 oferta pdf.
Załącznik nr 1 oferta docx.


2022.02.01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja 1
Dokumentacja 2
Dokumentacja 3
Dokumentacja 4


2022-02-01
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Sprostowanie


2022-02-01
OGŁOSZENIE
Dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022.02.01
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych”.
Zawiadomienie


2022-01-27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 i 1775/5 położonej w Czerwonej Wodzie przy ul. Zgorzeleckiej.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-01-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa chodnika w Czerwonej Wodzie, ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja techniczna
Mdcp
Operat wodnoprawny
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2022-01-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Zamówienia na „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu„
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-01-26
MODYFIKACJA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych (drogi)
Modyfikacja pdf.
Modyfikacja docx.


2022-01-20
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
1. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Czerwionki – działka 2148” - dł. ok. 500 m.b.
2. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. 5 – go Grudnia – działka 2370” - dł. ok. 150 m.b.
3. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia – działka nr 2374 – 170 m.b.”
4. „Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia – działka nr 2377/1 i 2361 dł. ok. 300 m.b.
5. „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi – działka nr 277/1” - dł. ok. 340 m.b.
6. „Przebudowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi – działka nr 311” - dł. ok. 180 m.b. o
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.
Załącznik nr 1 oferta pdf.
Załącznik nr 1 oferta docx.


2022.01.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki
Dokumentacja 1
Dokumentacja 2
Dokumentacja 3