Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

PRZETARGI 2017 (2 półrocze)                                        PRZETARGI  2017 (1 półrocze)

 


2017.10.17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych”.
Informacja


2017.10.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.
Zawiadomienie


2017.10.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie ( w ramach zadania realizowanego przez gminę pod nazwą „Stanica turystyczna”) wraz z budową niezbędnej infrastruktury: przydomową oczyszczalnię biologiczną , podziemną linią elektroenergetyczną , instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz płynny zasilającą budynek , studnią rozsączającą wodę deszczową i przyłączem wodociągowym w miejscowości Ruszów , na działkach ewidencyjnych o nr 131/4 i nr 849.
Zaproszenie
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja


2017.10.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG , CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018”
Ogloszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załączniki


2017.10.13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa nawierzchni dróg gminnych.”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ
Przedmiar Piaseczna - Węgliniec


2017.10.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zaproszenie


2017.10.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:"Obiekt malej architektury - wykonanie placu zabaw dla dzieci w Węglińcu przy ul.Piłsudskiego dz.nr 1/63.".
Zaproszenie
Projekt techniczny
Przedmiar


2017.10.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce”
Zawiadomienie


2017.10.12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.
Informacja


2017.10.11
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy.: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa
i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda”.
Zawiadomienie


2017.10.11
UZUPEŁNIENIE DO OFERTY
Dotyczy.: "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Specyfikacja techniczna - zadanie 1
Specyfikacja techniczna - zadanie 2
Specyfikacja techniczna - zadanie 3


2017.10.11
SPROTSTOWANIE INFORMACJIZ SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018"
Sprostowanie


2017.10.10
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec"
Informacja


2017.10.10
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Zaproszenie


2017.10.09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymaniem dróg, chodników,
placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Zawiadomienie


2017.10.05
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018".
Informacja


2017.10.04
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy.: "Świadczenie na rzecz Gminy Węgliniec usług ochrony fizycznej w postaci ochrony, monitoringu wraz z patrolem interwencyjnym wyznaczonych obiektów i terenów Gminy Węgliniec"
Zapytanie ofertowe


2017.10.04
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: „Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Specyfikacja techniczna


2017.10.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy.: "Rozbiórka budynku komunalnego z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Kościelna Wieś na dz.nr 20/3 w zamian za pozyskanie materiału z rozbiórki".
Zawiadomienie


2017.10.02
OGŁOSZENIE
Gmina Węgliniec: "Budowa nawierzchni dróg gminnych”
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik 1 - Stary Węgliniec
Załącznik 2 - Piaseczna

Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ
Przedmiar Piaseczna - Węgliniec


2017.09.29
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje że w dniu 26 września 2017r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA” w Węglińcu na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec pn. Zajęcia rekreacyjno — sportowe z zakresu rugby - tag”
Informacja


2017.09.29
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Rozbiórka budynku komunalnego z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Kościelna Wieś na dz.nr 20/3 w zamian za pozyskanie materiału z rozbiórki".
Ogłoszenie
Plan Zagospodorowania
Projekt budowlany


2017.09.29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy. : "Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec."
Ogłoszenie
SIWZ


2017.09.29
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie pomiędzy ul. Sobieskiego, Dworcową i Śródmiejską Działka nr 209/6 o powierzchni 2 679 m2.
Ogłoszenie


2017.09.28
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Świadczenie na rzecz Gminy Węgliniec usług ochrony fizycznej w postaci ochrony, monitoringu wraz z patrolem interwencyjnym wyznaczonych obiektów i terenów Gminy Węgliniec."
Zapytanie ofertowe


2017.09.28
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie- wymiana okien , roboty rozbiórkowe".
Zaproszenie


2017.09.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: "Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Specyfikacja


2017.09.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda”.
Informacja


2017.09.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni — ul. Ogrodowa w Węglińcu.
Zawiadomienie


2017.09.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy :  Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik


2017.09.26
ZAPROSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH z siedzibą w WĘGLIŃCU
Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - trzecie postępowanie”.
Zaproszenie
Oferta


2017.09.25
ZAPROSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERWONEJ WODZIE zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego)
Zaproszenie


2017.09.22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa nawierzchni – ul. Ogrodowa w Węglińcu”.
Informacja


2017.09.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy:  Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Informacja


2017.09.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF


2017.09.18
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami
przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie


2017.09.12
OGŁOSZENIE
dotyczy: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.09.11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.09.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF


2017.09.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa nawierzchni ul. Ogrodowa w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Przedmiar
Charakterystyka obiektu
Specyfikacja techniczna
Opis techniczny
Przekrój poprzeczny
PZT


2017.09.05
DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Informacja


2017.09.01
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I WYBÓR OFERENTA
Dotyczy : „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce ”.
Unieważnienie postępowania i wybór oferenta


2017.08.30
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy.: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni dróg gminnych„
Zawiadomienie


2017.08.30
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje ..
Informacja


2017.08.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy : Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu-naprawa uszkodzeń , odwodnienie.
Unieważnienie


2017.08.28
INFORMACJA
Dotyczy : „Prowadzenie zajęć sportowych dzieci w kategorii wiekowej „skrzat”.
Informacja


2017.08.25
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Węglińcu przy ul. Partyzantów 8
Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. :
„Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - drugie postępowanie”.
Zaproszenie
Oferta


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej Działka nr 178/19 o powierzchni 1247 m2
Ogłoszenie


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 175/1 o powierzchni 1494 m2
Ogłoszenie


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/17 o powierzchni 1072 m2
Ogłoszenie


2017.08.22
INFORMACJA
Dotyczy:  Realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury pn.: „Udział drużyny seniorów KS VICTORIA Ruszów rozgrywkach klasy okręgowej”.
Informacja


2017.08.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zmówienia na: Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta.
Zestawienie ofert


2017.08.18
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: "Wykonanie dokumentacji projektowej - remontu budynku OSP w Czerwonej Wodzie -wykonanie elewacji. Budynek położony jest na dz.nr 1781 obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej" (projekt budowlany 4kpl., kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 kpi. wraz z wersją elektroniczną).
Protokół


2017-08-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce ”.
Informacja


2017.08.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie””
Zawiadomienie


2017.08.17
ZMIANA OGŁOSZENIA
Dotyczy:  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Zmiana Ogłoszenia

 


2017-08-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa nawierzchni dróg gminnych”.
Informacja


2017.08.08
INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA
Unieważnienie postępowania " Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku Zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Na podstawie złożonych ofert Organizator informuję, że unieważnia postępowanie, ze względu na fakt że suma najkorzystniejszych ofert na realizacje zadania jest wyższa od przeznaczonych na ten cel środków w budżecie.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Polewski


2017.08.08
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.08.08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy : „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu napędem 4 x 4
terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemicznoekologicznego
i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla
jednostki OSP w Czerwonej Wodzie”
Informacja


2017.08.04
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej - remontu budynku OSP w Czerwonej Wodzie - wykonanie elewacji . Budynek położony jest na dz.nr 1781 Obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany 4kpl. , kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót — 2 kpl. wraz z wersją elektroniczną.
Ogłoszenie


2017.08.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie


2017.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż piłkochwytów na stadion w Węglińcu .
Zawiadomienie


2017.08.02
ZAPYTANIE OFERTOWE
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta.
Zapytanie ofertowe
Załącznik


2017.08.02
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Zagospodarowanie terenów zielonych na dz.nr 20/4 w Kościelnej Wsi.
Zaproszenie
Projekt tech.zieleni
Mapa


2017.08.02
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaseczna .
Zaproszenie
Projekt tech.zieleni


2017.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu
Zawiadomienie


2017.08.02
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie"
Odpowiedz na pytania nr 1


2017.08.01
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie konserwacji i odnowienia eksponatów na skwerze- róg ul. Partyzantów i ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie
Projekt umowy
Formularz oferty


2017.07.31
ZMIANA OGŁOSZENIA
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do Szkół
Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Zawiadomienie


2017.07.31
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”
Odwołanie


2017.07.28
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie
Siwz
Załącznik nr 1 do Siwz
Formularz nr 5 do Siwz
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.28
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Ogłoszenie
Siwz pdf.
Siwz doc
Załącznik                                                                                                                                                                                     Zmiana Ogłoszenia


2017.07.27
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Budowa nawierzchni dróg gminnych"
Ogłoszenie
Siwz-pdf
Siwz-doc
Załącznik 1 - ul.Ogrodowa
Załącznik 2 - ul.Modrzewiowa


2017.07.26
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu - naprawa uszkodzeń , odwodnienie"
Zaproszenie
Przedmiar
Opinia techniczna


2017.07.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja


2017.07.21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Informacja


2017.07.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa 1 montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu
Zaproszenie


2017.07.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.07.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
ich zamieszkania”.
Zawiadomienie


2017.07.19
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie


2017.07.19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Dostawa gazu płynnego
propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Odpowiedz


2017.07.18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Zawiadomienie


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaseczna .
Ogłoszenie
Projekt budowlany


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  Zagospodarowanie terenów zielonych na dz.nr 20/4 w Kościelnej Wsi.
Ogłoszenie
Mapa
Projekt budowlany


2017.07.18
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i montaż piłkochwytów na stadion w Węglińcu.
Ogłoszenie


2017.07.17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2
Odwołanie


2017.07.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu
Ogłoszenie
Siwz
Siwz załącznik nr 1.


2017.07.14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/18 o powierzchni 1 092 m2
Odwołanie


2017.07.13
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Ogłoszenie
Siwz
Siwz doc


2017.07.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Budowa przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Informacja


2017.07.11
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


2017.07.10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Dostawy do siedziby zamawiającego, Zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla MDP w/g
Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo — Pożarniczych MDP - 1/2010 (CTiF)”.
Zawiadomienie


2017.07.06
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: "Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


2017.07.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Dostawa do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”. ”
Zawiadomienie


2017.07.06
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza Do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Węglińcu
Zaproszenie


2017.07.06
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy szkolnej w Węglińcu wraz z podłączeniem rur spustowych.
Zaproszenie
Załącznik


2017.07.05
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: "Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.
Zapytanie


2017.07.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie