Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

                           PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

 

                                                               PRZETARGI 2018


2018.05.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Przebudowa i rewitalizacja parku położonego w Węglińcu na działkach 68,74,75 Obr. Wegliniec w celu przywrócenia walorów estetycznych i funkcjonalnych parku”
Zaproszenie


2018.05.16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy:  Wymiana istniejącego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m. Stary Wegliniec.
Zawiadomienie


2018.05.14
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie - wykonanie elewacji"
Zaproszenie
Oferta
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja
Lokalizacja obiektu
Elewacja frontowa - stan istniejący
Elewacja frontowa - stan projektowany
Elewacja pn-zach - stan projektowany
Elewacja pd-wsch - stan projektowany
Cokół - szczegół
Opis do projektu budowlanego
Bioz
Spis treści


2018.05.14
ZESTAWIENIE OFERT
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę dwóch zestawów defibrylatorów oraz zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi i cięcia pedałów”
Zestawienie ofert


2018.05.10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Odpowiedzi na pytania 1


2018.05.08
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3
Ogłoszenie


2018.05.07
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Wymiana istniejącego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w m. Stary Węgliniec”
Zaproszenie


2018.05.04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - KOREKTA
Dotyczy: Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2018.05.02
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy : Dostawa dwóch zestawów defibrylatorów oraz zestawu hydraulicznego  do wyważania drzwi i cięcia pedałów
Zaproszenie


2018.04.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2018.04.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zawiadomiene


2018.04.24

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Numer referencyjny: UR.271.2.2018.ZP
Modyfikacja

Odpowiedzi na pytania 1


2018.04.23
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018
przez organizacje pozarządowe.
Wyniki


2018.04.18
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza na wykonanie zamówienia pn.:
"Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie Gminy Węgliniec"
Zaproszenie
Oferta


2018.04.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Numer referencyjny: UR.271.2.2018.ZP
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 2 - lokalizacje
Załacznik nr 3 - oferta
Załacznik nr 4 - formularz cenowy
Załacznik nr 5 - JEDZ
Załacznik nr 6 - grupa kapitałowa
Załacznik nr 7 - zobowiązanie
Załacznik nr 8 - doświadczenie
Załacznik nr 9 - umowa

Modyfikacja- 2018.04.24


2018.04.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.  „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zaproszenie
Załącznik


2018.04.11
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2018.04.09
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 167/3 o powierzchni 1 598 m2
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


2018.04.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzebyZakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019
drugie postępowanie”
Zawiadomienie


2018.03.26
ZAPROSZENIE
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu,zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
„Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019 drugie postępowanie”.
Zaproszenie
Druk oferty


2018.03.26
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu, informuje w związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy zaproszeniem a ofertą wynikającymi z klasy wodomierzy 025 dot. postępowania pt.: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnychw Węglińcu w roku 2018/2019” unieważnia postępowanie.
Unieważnienie


2018.03.23
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na parterze budynku w Jagodzinie 81/1
Ogłoszenie


2018.03.23
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonych w Ruszowie w pobliżu ulicy Leśnej
Ogłoszenie


2018.03.23
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Węglińcu
Dotyczy : „Modernizacja przepompowni ścieków P2 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu"
Zaproszenie
P2 rysunki techniczne 1
P2 rysunki techniczne 2
P2 rysunki techniczne 3
P2 rysunki techniczne 4
Druk Oferty


2018.03.22
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej - montażu zbiornika gazu o poj.4850l zamontowanego w ziemi wraz z wykonaniem kotłowni oraz montażem kotła c-o w budynku Domu Kultury w Ruszowie . Budynek położony jest na dz.nr 131/4 , 131/3 Obr. Ruszów .
Zaproszenie


2018.03.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Bieżące remonty dróg naterenie Gminy Węgliniec.
Zawiadomienie


2018.03.16
ZARZĄDZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węglinie z dnia 16 marca 2018r.
Dotyczy: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.03.14
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki


2018.03.13
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
do złożenia oferty na zadanie pn: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019“
Zaproszenie
Oferta


2018.03.13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zielonce".
Informacja


2018.03.07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec".
Informacja


2018.02.28
ZARZĄDZENIE
Zarządzenie nr 30/18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28 lutego 2018r.
Dotyczy.: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Konkurs
Roczny program współpracy
Nowa oferta
Wzór umowy


2018.02.22
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zielonce.
Zaproszenie


2018.02.20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Specyfikacja 1
Specyfikacja 2


2018.02.15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Wyniki


2018.02.15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Wyniki


2018.02.12

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Roczny program współpracy

Wzór oferty

Wzór umowy


 

2018.02.10
ZAPROSZENIE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”
Zaproszenie


2018.02.10
ZAPROSZENIE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”
Zaproszenie


2018.02.02
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki


2018.02.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 202,203."
Zawiadomienie


2018.02.01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie dz. nr 105."
Zawiadomienie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ul. Kochanowskiego Działka nr 144 o powierzchni 446 m2.
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego Działka nr 168/17 o powierzchni 1 072 m2
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I piętrze w Zielonce 6/2
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3
Ogłoszenie


2018.01.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie dz. nr 105
Zaproszenie


2018.01.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 203, 202.
Zaproszenie


2018.01.04
Zarządzenie nr 5/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 4/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 3/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy