Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Aktualności

    Od 1 stycznia 2017 roku właściciele psów nie będą już musieli wnosić opłaty  do Urzędu Gminy i Miasta.

 - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko- niemieckim”.

Zgorzelec zapalił lampkę edukacji  w  zakresie uzależnień  i zakażeń przenoszonych drogą płciową.

   Realizując wniosek Rady Miejskiej, w dniach od 05 grudnia do 15 grudnia br. Burmistrz Gminy Miasta Węgliniec uczestniczył we wszystkich miejscowościach naszej Gminy w zebraniach z mieszkańcami.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie...

Informujemy, że stawki podatku od środków transportowych w 2017...

W dniu 12.12.2016 r. rozpoczęto prace, polegające na wycince drzew...