Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Przemieszczenie lokomotywy parowej i dźwigu ręcznego

23 czerwiec 2017

  W dniu 21 czerwca 2017 r. po kilku latach starań Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec oraz pas...

Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Klasa ze Snów"

23 czerwiec 2017

Sukces uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie w Ogólnopolskim Konkursie Plasty...

Czytaj więcej

Zakończenie roku w filii Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu

23 czerwiec 2017

W czwartek 22 czerwca 2017 roku w Filii Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu ...

Czytaj więcej

Pożary - problem na terenie Gminy Węgliniec

19 czerwiec 2017

Pożary to coraz poważniejszy problem na terenie Gminy Węgliniec ...

Czytaj więcej

XI „ŚPIEWANIE NAD WODĄ” W CZERWONEJ WODZIE

19 czerwiec 2017

W niedzielę 18 czerwca 2017 roku w ośrodku „Jagoda” w Czerwonej Wodzie odbył się ...

Czytaj więcej

Aktualności

W dniu 26 maja br. uczniów Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie...

 

DEKLARACJA WSTĘPNA dot. wymiany pieców

   W nawiązaniu do informacji z dnia 17.05.2017 r. dot. wymiany lokalnych źródeł ciepła, informuję, iż przygotowany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Węgliniec, który skierowałem do Biura Rady Miejskiej celem wszczęcia procedury legislacyjnej. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego - Pana Łukasza Hadę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

   Spotkanie z Doradcą Energetycznym zostanie zorganizowane po podjęciu przez Radę Miejską Węglińca uchwały w przedmiotowym zakresie.

   Równolegle do prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały przygotowany został wzór deklaracji dotyczący likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Gminy Węgliniec w latach 2017 - 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych. Powyższa deklaracja, jako deklaracja wstępna pozwoli oszacować skalę zainteresowania mieszkańców wymianą pieców oraz przygotować wniosek do WFOŚiGW w sprawie pozyskania środków na ten cel.

  Druk deklaracji wstępnej jest dostępny na stronie internetowej www.wegliniec.pl, w zakładce -WYMIANA PIECÓW oraz po jej przekazaniu - u Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Deklarację wstępną proszę złożyć w tut. urzędzie lub u Sołtysów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017 r.

        Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
(-) Stanisław Mikołajczyk

DEKLARACJA

PROGRAM PRIORYTETOWY OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PROGRAM PRIORYTETOWY OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - streszczenie

W dniu 26.05.2017r. w Ruszowie w niecodzienny sposób obchodzony był Dzień Mamy połączony z Festynem Rodzinnym. ...

W dniu 25 maja br. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej Węglińca.