Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

Aktualności

   Stało się tradycją, iż na kilka dni przed Bożym Narodzeniem przedstawiciele władz samorządowych uczestniczą w spotkaniu przedświątecznym w Kurii Legnickiej. 

W dniu 16 grudnia 2016 r. Burmistrz Stanisław Mikołajczyk uczestniczył w jubileuszu XX-lecia Samorządu Rolniczego Subregionu Jeleniogórskiego.

  W dniu 19 grudnia 2016r. Bogumiła Glonek pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Węglińcu reprezentująca władze samorządowe wraz z sołtysem sołectwa Ruszów Mirosławem Koza odwiedzili seniorów:

            W dniu  24 listopada 2016 roku Rada Miejska Węglińca uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec które będą obowiązywać od 2017 roku.

    Od 1 stycznia 2017 roku właściciele psów nie będą już musieli wnosić opłaty  do Urzędu Gminy i Miasta.

 - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko- niemieckim”.

Zgorzelec zapalił lampkę edukacji  w  zakresie uzależnień  i zakażeń przenoszonych drogą płciową.

   Realizując wniosek Rady Miejskiej, w dniach od 05 grudnia do 15 grudnia br. Burmistrz Gminy Miasta Węgliniec uczestniczył we wszystkich miejscowościach naszej Gminy w zebraniach z mieszkańcami.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie...