Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Aktualności

   W dniu 22 grudnia w Zespole Szkół w Ruszowie odbyły się uroczystości jasełkowe zorganizowane w ramach wigilii kresowej.

   W dniu 22 grudnia odbyła się w wigilia szkolna w Zespole Szkół w Węglińcu.

     W środę 21 grudnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyło się spotkanie opłatkowe.

   W dniu 20 grudnia br. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej Węglińca. Było to jedno z kluczowych posiedzeń Rady Miejskiej, gdyż dotyczyło uchwalenia budżetu naszej gminy na przyszły rok.

   Stało się tradycją, iż na kilka dni przed Bożym Narodzeniem przedstawiciele władz samorządowych uczestniczą w spotkaniu przedświątecznym w Kurii Legnickiej. 

W dniu 16 grudnia 2016 r. Burmistrz Stanisław Mikołajczyk uczestniczył w jubileuszu XX-lecia Samorządu Rolniczego Subregionu Jeleniogórskiego.

  W dniu 19 grudnia 2016r. Bogumiła Glonek pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Węglińcu reprezentująca władze samorządowe wraz z sołtysem sołectwa Ruszów Mirosławem Koza odwiedzili seniorów:

            W dniu  24 listopada 2016 roku Rada Miejska Węglińca uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec które będą obowiązywać od 2017 roku.

    Od 1 stycznia 2017 roku właściciele psów nie będą już musieli wnosić opłaty  do Urzędu Gminy i Miasta.