Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń
Odsłon artykułów:
3195721

przekształcenie1

Baner logo orange

    Gmina Węgliniec informuje, iż wprowadzi czasową zmianę organizacji ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Węglińcu na ul. Partyzantów i na ul. Cmentarnej na okres Wszystkich Świętych tj. 1 listopada, polegającego na wprowadzeniu:

- ruchu jednokierunkowego na ul. Partyzantów od nr 8 (od wieży ciśnień) w stronę ul. Skrajnej,

- zakazu wjazdu na ul. Partyzantów od strony ul. W. Polskiego i ul. Skrajnej,

-zakazu ruchu na ul. Cmentarną z wyłączeniem oznakowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych. 

    Czasowa zmiana organizacji ruchu zapewnieni bezpieczeństwo mieszkańcom i uczestnikom ruchu w okresie dnia 01 listopada.

Całość organizacji ruchu i powyższych zasad w w/w dniu nadzorować będą członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

    Dodatkowo dla potrzeb odwiedzających cmentarz przygotowany został parking o nawierzchni tłuczniowej wzdłuż ul. Partyzantów na odcinku z ruchem jednokierunkowym.

Mapa Partyzantów