Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

    W dniu 28 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie dokonano uroczystego otwarcia trzech nowoczesnych pracowni, w tym dwóch cyfrowych i jednej matematyczno- fizyczno- chemicznej. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: władze Gminy Węgliniec, tj. Pan Stanisław Mikołajczyk- Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Pan Waldemar Błauciak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Węglińcu, Pan Stanisław Papież- z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węglińcu, radni: Pan Grzegorz Tyrakowski i Pan Mariusz Mól; Pan Mirosław Koza- sołtys Ruszowa, Pani Edyta Petrunio - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ruszowie oraz uczniowie klas: trzeciej gimnazjalnej oraz ósmej (którzy z nowych pracowni będą się cieszyć ostatni rok szkolny).

    Gmina Węgliniec pozyskała projekt „Poprawa warunków nauczania w gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu: 1 168 070 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 992 859,50 zł.

   Nasza szkoła otrzymała trzy nowoczesne, wyremontowane i bardzo dobrze wyposażone pracownie- można śmiało stwierdzić, iż na miarę XXI wieku., m.in.: 54 laptopy, 3 tablice interaktywne wraz z osprzętem, monitory interaktywne, drukarki, w tym 3D, bardzo dużą ilość programów (oprogramowanie systemowe, edukacyjne i antywirusowe), pomoce dydaktyczne ( z matematyki, fizyki i chemii- w tym stół do wykonywania doświadczeń), a do tego nowiutkie meble. Ponadto otrzymaliśmy sprzęt, który będzie niezbędny do podłączenia nowej sieci światłowodowej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

  Dziękujemy władzom Gminy Węgliniec za tak piękny dar. Nigdy do tej pory nasza szkoła nie miała tak profesjonalnego wyposażenia. Naszą radość potęguje fakt, iż Gmina Węgliniec pozyskała dla szkół jeszcze jeden projekt, m.in. na zajęcia pozalekcyjne oraz dodatkowe wyposażenie ( w przypadku naszej szkoły będą to: gabinet przyrodniczy z dygestorium, sale terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych oraz szachy). Podczas uroczystości na ręce Pana Burmistrza złożyliśmy bukiet kwiatów- wyraz naszej ogromnej radości i wdzięczności!  Dziękujemy!

                                                                                        Irena Droś

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1