Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu jak co roku obchodzi we wrześniu swoje święto. W tym roku było to w piątek, 28 września. Uroczystość obchodów połączona była z pasowaniem najmłodszych dzieci z klas I na uczniów Szkoły Podstawowej, oraz otwarciem nowych klasopracowni informatycznej i chemiczno- fizycznej.

Apel rozpoczął się o godzinie 9-tej, powitaniem dzieci, rodziców, zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych w tym Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Stanisława Mikołajczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Błauciaka , radnych Rady Miejskiej Węglińca oraz licznych gości. Później głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Węglińcu pani Sylwia Salas, która to w kilku słowach podziękowała m.in Gminie Węgliniec za zakup wyposażenia i montaż klasopracowni oraz przybliżyła nam patronkę szkoły Marię Krasicką. W następnej kolejności wraz z wicedyrektor Kamilą Basarab wręczyła symboliczne róże zaproszonym nauczycielom-emerytom w podziękowaniu za ich wkład w edukację naszych pokoleń.

Następnie nadszedł długo wyczekiwany moment pasowania pierwszoklasistów. Dzieci z klasy Ia i Ib byli bardzo przejęci swoją rolą, przygotowali piękny występ, który mimo tremy pierwszoklasistów wypadł wyśmienicie, czego dowodem były ogromne brawa ze strony licznie zgromadzonej publiczności. Uroczystego pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem dokonała Dyrektor SP Węgliniec wraz z wicedyrektor, która to wręczała dzieciom dyplomy oraz ich pierwsze legitymacje szkolne.

Burmistrz Stanisław Mikołajczyk w swojej przemowie podkreślał wagę szkoły, oraz fakt, że nowe pokolenie dzieci wstępuje właśnie w jej szeregi. Wręczył również na ręce wychowawczyń klas słodkie upominki dla uczniów klas pierwszych.

Kolejnym punktem piątkowych uroczystości było symboliczne otworzenie nowo wyremontowanych klasopracowni.  Przecięcia wstęgi dokonała przewodnicząca samorządu uczniowskiego, a za nią do nowej klasy weszli zaproszeni goście. Nowo powstałe pracownie są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt mający służyć dzieciom w zdobywaniu wiedzy a nauka w szkole przynosiła jak najwięcej korzyści w Ich życiu dorosłym.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

23

4

5

6

7