Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Odsłon artykułów:
3429780

    Przebudowany przed 12 laty od podstaw węgliniecki park wymaga w chwili obecnej gruntownej przebudowy i modernizacji. Rozpoczęto przygotowania do rozpoczęcia zadania i w tym to celu zlecono przygotowanie koncepcji „Rewitalizacja parku w Węglińcu”.

    Podstawowym celem i zadaniem dokumentu: koncepcja ''Rewitalizacja parku w Węglińcu'' jest modernizacja i modyfikacja zagospodarowania niektórych obszarów parku miejskiego. Modernizacja i przebudowa dotyczy elementów małej architektury, nawierzchni dotychczas nieutwardzonych alejek oraz uzupełnienie nasadzeń.

    W zakresie wykonania nowych nawierzchni alejek proponuje się wymianę nawierzchni gruntowych na nawierzchnie z kostki brukowej będącej nawiązaniem rodzaju kostki i jej kolorystyki do już istniejących nawierzchni. Niezbędnym i koniecznym jest wykonanie utwardzonej nawierzchni centralnej części powierzchni parku. W tym zakresie koncepcja przewiduje wykonanie tej części powierzchni parku z płyt granitowych. W powierzchni tej części parku wbudowana będzie podświetlana fontanna w formie dysz, z których wytryskują strumienie wody.

    W zakresie małej architektury zaproponowano montaż ławki multimedialnej oraz nowych modeli zwykłych ławek. Okrągły plac z centralnie usytuowaną rabatą otoczony byłby  pergolami wykonanymi z trwałych materiałów (cegła, metal) gwarantujących o wiele dłuższy okres użytkowania aniżeli drewniane. Zagospodarowanie terenu zakłada uzupełnienie terenu parku  rabatami wydłuż głównych ciągów pieszych, modernizacja głównej rabaty oraz wykonanie dodatkowych klombów. Przy pomniku w formie piramidy zaproponowano posadzenie kilku cisów w formie stożka,  nawiązujących do kształtu budowli. Szczegóły koncepcji – wizualne i opisowe zawarte w załączonym pliku.

    Całość koncepcji jest spójna pod względem wizualnym oraz w swych głównych założenia ma zachęcać mieszkańców Węglińca do przebywania w parku oraz spędzania w nim wolnych chwil.

    Na etapie przygotowywania wytycznych i założeń do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu parku pojawiały się już propozycje i nowe formy infrastruktury podpatrzone w innych parkach na terenie kraju. Proponowano wydzielenie w parku obszaru do wypoczynku wyposażonego w parkowe leżaki,  a nawet sugerowano rozważenie montażu lokalnej parkowej tężni solankowej.

    Czy ostateczna koncepcja winna przewidywać nawet taką infrastrukturę? Czy zaproponowane zostaną jeszcze inne formy i elementy infrastruktury w parku? Prosimy o propozycje w tym zakresie, opinie i sugestie. Oczekujemy o uwagi na piśmie, dostarczone osobiście do urzędu, przesłane pocztą lub wysłane na adres e-mail w terminie do dnia 20 września 2018r.

W załączeniu projekt koncepcji nowego zagospodarowania parku miejskiego w Węglińcu, którego ostatecznie  ustalona treść stanowić będzie podstawę do wykonania dokumentacji technicznej i rozpoczęcia realizacji  zadania.

Mapa

Mapa Parku