Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Odsłon artykułów:
3429690

    Gmina Węgliniec uzyskała dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa małej architektury sportowo – rekreacyjnej -otwarta strefa aktywności w Węglińcu".
   

    Prace budowlane wykonuje firma " DARMAR" Dariusz Stos z siedzibą w Bożejowicach. Koszt inwestycji to kwota 444 866,40zł brutto. Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzeń małej architektury i utworzenie otwartej strefy aktywności w Węglińcu poprzez rewaloryzację istniejącego skweru, położonego w granicach działki nr 70 znajdującej się u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Kościuszki. Zadanie będzie realizowane w wariancie rozszerzonym.

Zadanie obejmuje wykonanie I etapu rewaloryzacji w następującym zakresie:

1.  usunięcie wskazanej roślinności, cięcia pielęgnacyjne / sanitarne drzew;
2.  demontaż istniejącego ogrodzenia;
3.  skucie cokołów istniejącego ogrodzenia;
4.  zdjęcie humusu, wykorytowanie terenu, wyprofilowanie spadków;
5.  ułożenie włókniny filtrującej i realizacja wokół urządzeń nawierzchni z piasku;
6.  realizacja nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w części chodnika
     oraz pod urządzeniami edukacyjnymi strefy relaksu;
7.  montaż w obrębie nawierzchni utwardzonej stołów i siedzisk do gier;
8.  montaż urządzeń placu zabaw a także montaż nowych i zdemontowanych urządzeń siłowni zewnętrznej;
9.  wykonanie fundamentów pod ogrodzenie (wraz z montażem słupów), montaż
     ogrodzenia siatkowego i panelowego (w tym furtek i bramy);
10.  montaż ławek i koszy na śmieci;
11.  zasadzenie krzewów, zasianie i zawałowanie trawników.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia działki nr 70, powierzchnia opracowania - 1961 m 2
powierzchnia utwardzona z kostki betonowej (w tym kostki ciemniejszej) - 92,1 (24,5) m 2
powierzchnia nawierzchni z piasku 196,1 m 2 powierzchnia trawiasta 1242,7 m2.

   Teren działki podzielony będzie funkcjonalnie na dwie strefy: część zachodnią, na planie zbliżonym do kwadratu (gdzie znajdować się będą plac zabaw i większość ławek oraz ścieżki i część wschodnią (na planie zbliżonym do prostokąta), gdzie znajdować się będzie siłownia plenerowa (powstała poprzez uzupełnienie asortymentu istniejącej siłowni o dodatkowe elementy oraz pozostałe ławki. Projektowany chodnik przecinać będzie po przekątnej obszar strefy, łącząc wejście od ul. Wojska Polskiego z wejściem i bramą wjazdową od ul. Kościuszki. Wzdłuż granicy działki zastosowane będą systemowe ogrodzenia: od strony drogi - z paneli kratowych oraz od strony sąsiednich posesji - z
siatki plecionej. W ogrodzeniu ze zgrzewanych paneli kratowych zlokalizowane zostaną furtka i dwuskrzydłowa brama. W ogrodzeniu z siatki plecionej umiejscowiono furtkę. Strefa placu zabaw wykończona zostanie nawierzchnią bezpieczną z piasku, a w jej przestrzeni znajdą się urządzenia do zabaw: karuzela, podest linowy, stożek linowy i kubik linowy. Urządzenia edukacyjne strefy relaksu (stół do gry w szachy i stół do gry w piłkarzyki) posadowione zostaną na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Wzdłuż chodnika planuje się montaż 4 ławek i 2 śmietników, po każdej ze stron chodnika - w jego centralnej części. Elementy siłowni plenerowej ustawione będą w dwóch rzędach na nawierzchni trawiastej. Nowymi urządzeniami siłowni będą: wioślarz, motyl odwrotny, rower oraz jeździec. W części południowej siłowni zlokalizowano dwie ławki ze śmietnikiem pomiędzy nimi. Dodatkowo przy bramie wejściowej oraz przy furce od strony zachodniej umiejscowione będą po jednym śmietniku i pojednej tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z urządzeń oraz po jednym 5-stanowiskowym stojaku na rowery.

1

1

1

1