Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Odsłon artykułów:
3429775

Urodzonym 17 maja 2018 r. węglinieckim trojaczkom: Zuzi, Filipowi i Szymonowi  oraz Ich rodzicom, Liwii i Łukaszowi w dniu 9 lipca br. delegacja władz samorządowych złożyła wizytę. W trakcie tej wizyty, szczęśliwym rodzicom i dzieciom wręczono bon upominkowy z życzeniami zdrowia i beztroskiego dzieciństwa oraz złożono deklarację podjęcia dalszych działań wspierających rodziców w wychowaniu dzieci.

Realizując złożoną deklarację, w dniu 28 sierpnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej Węglińca została podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Węgliniec świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy-wieloraczki”.

Pomoc ta w wychowaniu wieloraczków będzie mieć formę świadczenia pieniężnego, przyznawanego z budżetu Gminy i Miasta Węgliniec. Świadczenie zostało ustalone w kwocie 3000 zł wypłacanej jednorazowo na każde dziecko z trójki i więcej dzieci urodzonych z jednego porodu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Gmina Węgliniec zamierza tym działaniem wspomóc szczęśliwych rodziców węglinieckich wieloraczków, jak i każdych następnych, zamieszkujących wraz z dziećmi na terenie Gminy. Świadczenie takie będzie wypłacane rodzicom/opiekunom prawnym niezależnie od dochodu, a starać się o nie można do 12 miesięcy od dnia narodzin wieloraczków. Wnioski można składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu. W załączeniu pełna treść uchwały.

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Załącznik do uchwały z dnia 28 sierpnia 2018 r.

3