Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

odsniezanie

Utrzymanie zimowe
dróg i chodników

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

                                                                                               turystyka w gminie logo

Węgliniec mapka

baner 1

eaktywnirazem b

Dofinansowanie

PRAWO WŁASNOŚCI     PRAWO WŁASNOŚCI kopia kopia    

Odsłon artykułów:
9288407

 

         dadatek oslonowy                odpady1                 ceeb                modernizacja roku

  W dniu 13 września 2018 r. o godzinie 17:00 w Węglinieckim Centrum Kultury w Węglińcu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gminy w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jest to program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Banku Ochrony Środowiska. Program ten będzie realizowany w latach 2018-2029. Pieniądze zostaną przeznaczone w szczególności na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji będzie się wahać od 40 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

  Głównym celem programu „Czyste Powietrze” będzie zmniejszenie emisji płynów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych domów oraz poprawa efektywności energetycznej.

   Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m. in. w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu bądź na wymianę starego kotła oraz czym palić w piecach domowych by mniej szkodzić środowisku.

Czyste Powietrze plakat