Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

     

    W dniu 31.07.2018r. odbyło się spotkanie w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej. Przedstawiciel fir my PROMAG przedstawił zasady funkcjonowania i użytkowania obu instalacji oraz informacje dotyczące możliwości uzyskania ok. 40% wsparcia finansowego na zakup urządzeń wraz montażem. Przedstawione zostały również warunki realizacji i eksploatacji oraz gwarancji na instalacje fotowoltaiczne. Więcej informacji na www.promag-gaz.pl