Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Sesja Rady Miejskiej
24 Maj 2019
09:00 -
Gminny Dzień dziecka
01 Cze 2019
08:00 - 18:00
Odsłon artykułów:
3528968

    Na zaproszenie norweskiej Gminy Hä Burmistrz Gminy Węgliniec Stanisław Mikołajczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Węglińca Waldemarem Błauciakiem oraz pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu panią Beatą Bogacz (pełniącą rolę tłumacza), w dniach 23-24.07.2018 złożyli dwudniową wizytę w norweskiej Gminie Hä.

   Zaproszenie było kontynuacją współpracy Gminy Węgliniec z Gminą Hä, która trwa od 1992 roku. Po ostatniej wizycie Burmistrza Gminy Hä w Gminie Węgliniec, która miała miejsce podczas uroczystości otwarcia ekspozycji taboru kolejowego, norweska Gmina Hä zaprosiła przedstawicieli władz samorządowych do udziału w Festiwalu Żaglowców w porcie SIREVÅG. Wizyta ta została połączona również ze spotkaniem z władzami gminy norweskiej w celu omówienia kontynuacji i rozszerzenia współpracy między naszymi Gminami. Wizyta w swym zakresie obejmowała również zapoznanie się z działalnością i osiągnięciami Gminy Hä w dziedzinie oświaty, rozwoju infrastruktury mieszkaniowej oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hä.

  W pierwszym dniu wizyty zaprezentowane zostało wybudowane od podstaw osiedle mieszkaniowe Stokkalandsmarka wraz z infrastrukturą komunalną i komunikacyjną. W trakcie rozmów z władzami Gminy Węgliniec, Burmistrz Gminy Hä Jonas Skrettingland, dyrektor generalny Anne Berit Berge Ims, konsultant Anne Marie Gjølme omówili dalsze pogłębianie współpracy w zakresie oświaty i kultury.  Wstępnie rozmawiano o rozszerzeniu współpracy o inne dziedziny życia społecznego obu gmin. Kolejnym punktem spotkań była wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nærbø i zapoznanie się z zasadami działania i funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej. Informacji udzielał komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Hä.

   W drugim dniu pobytu w Norwegii samorządowcy naszej gminy uczestniczyli w Festiwalu Żaglowców w porcie SIREVÅG. Była to masowa impreza plenerowa o charakterze międzynarodowym. Zgromadziła 11 żaglowców m in. z Norwegii, Niemiec, Portugalii, jak również dwumasztowy żaglowiec Fryderyk Chopin z Polski (ze Szczecina). Festiwal ten jest dla nadmorskiej gminy Hä imprezą o największym znaczeniu. Odbywa się w porcie w małej miejscowości Sirevåg, na co dzień zamieszkującej przez 600 mieszkańców. W dniu festiwalu podczas imprezy wg szacunków organizatorów  wzięło udział w niej do ok. 10 tysięcy uczestników. Tłumy mogły podziwiać nie tylko piękne żaglowce ale również posłuchać koncertu wykonanego przez chór żeglarski, co podkreśliło tematykę i całą oprawę festiwalu. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Węgliniec serdecznie dziękują Norweskiej Gminie Hä za zaproszenie i możliwość udziału w Festiwalu.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1