Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Sesja Rady Miejskiej
28 Mar 2019
13:00 - 15:00
Odsłon artykułów:
3215654

przekształcenie1

Baner logo orange

    Zamontowana przy Domu Kultury w Ruszowie (w ubiegłym roku) biologiczna oczyszczalnia ścieków z rozsączeniem pozwoliła na podłączenie budynku Domu Kultury w Ruszowie do tej instalacji sanitarnej. Inwestycja ma na celu zwiększenie ochrony ekologicznej oraz poprawy warunków bytowych.

    Prace inwestycyjne wykonała firma „ INSMUR ” Marian Borzyszkowski z siedzibą w Tomisławicach. Koszt zadania to kwota 10 000,00 zł brutto.

    Wykonawca robót ze swoich środków finansowych dodatkowo wymienił cały zestaw sanitarny w pomieszczeniu wc (tj.kompakt w-c wraz z podejściami).

    Dodatkowo informujemy, że w 2017 roku, budowę instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków z rozsączeniem, sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ruszów i środków budżetu gminy.

1

1

1