Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń
Odsłon artykułów:
3195674

przekształcenie1

Baner logo orange

     W Węglińcu na terenie tzw. ogródka jordanowskiego powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Projekt uzyskał dofinansowanie w wys. 50 tys. zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogólny koszt zadania wynosi ok. 280 tys. zł. Teren działki podzielony będzie funkcjonalnie na dwie strefy: część zachodnią, na planie zbliżonym do kwadratu (gdzie znajdować się będą plac zabaw i większość ławek oraz ścieżki i część wschodnią, gdzie znajdować się będzie siłownia plenerowa (powstała poprzez uzupełnienie asortymentu istniejącej siłowni o dodatkowe elementy oraz pozostałe ławki. Projektowany chodnik przecinać będzie po przekątnej obszar strefy, łącząc wejście od ul. Wojska Polskiego z wejściem i bramą wjazdową od ul. Kościuszki. Teren zostanie ogrodzony - wzdłuż granicy działki zastosowane będą systemowe ogrodzenia: od strony drogi – z paneli kratowych oraz od strony sąsiednich posesji – z siatki plecionej. W ogrodzeniu ze zgrzewanych paneli kratowych zlokalizowane zostaną furtka i dwuskrzydłowa brama. W ogrodzeniu z siatki plecionej umiejscowiono furtkę. Strefa placu zabaw wykończona zostanie nawierzchnią bezpieczną z piasku, a w jej przestrzeni znajdą się urządzenia do zabaw: karuzela, podest linowy, stożek linowy i kubik linowy. Urządzenia edukacyjne strefy relaksu (stół do gry w szachy i stół do gry w piłkarzyki) posadowione zostaną na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Wzdłuż chodnika planuje się montaż 4 ławek i 2 śmietników, po każdej ze stron chodnika - w jego centralnej części. Elementy siłowni plenerowej ustawione będą w dwóch rzędach na nawierzchni trawiastej. Nowymi urządzeniami siłowni będą: wioślarz, motyl odwrotny, rower oraz jeździec. W części południowej siłowni zlokalizowano dwie ławki ze śmietnikiem pomiędzy nimi. Dodatkowo przy bramie wejściowej oraz przy furce od strony zachodniej umiejscowione będą po jednym śmietniku i po jednej tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z urządzeń oraz po jednym 5-stanowiskowym stojaku na rowery. Planowany termin zakończenia zadania – 30.09.2018r.