Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

     

    Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje o przeprowadzonej modernizacji strony internetowej zakładu: http://www.zukwegliniec.pl . Odświeżona szata graficzna, możliwość podania odczytu wodomierza oraz nowa strona BIP na pewno usprawni kontakt z zakładem. Planowane zakończenie prac nad aktualizacją wszystkich treści przewiduje się na koniec maja 2018r.

                                                                         Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
                                                                         Krzysztof Polewski