Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń
Odsłon artykułów:
3195758

przekształcenie1

Baner logo orange

    W dniu 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące deficytu wody na obszarach objętych suszą w 2015 r. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk.

    W wyniku zgłoszenia Wojewodzie Dolnośląskiemu faktu wystąpienia suszy w poszczególnych gminach z województwa dolnośląskiego, została sporządzona lista 29 gmin na obszarach których w 2015 r. wystąpił znaczny niedobór wody, wśród których znalazła się Gmina Węgliniec.

    Dalszym działaniem w tym kierunku, Wojewody Dolnośląskiego wspólnie z WFOŚiGW we Wrocławiu w było przygotowanie „Programu priorytetowego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu deficytu wody na obszarach objętych suszą w 2015r.”, skierowanego do samorządów Województwa Dolnośląskiego, na obszarze których występują deficyty wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

    Powyższy program obejmuje udzielanie pomocy finansowej niezbędnych i pilnych inwestycji, których celem jest zmniejszenie deficytu wody poprzez:

-  modernizację/ rozbudowę ujęcia wody,

-  modernizację/ rozbudowę ujęcia wody wraz z SUW mającą na celu zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia i w konsekwencji dostarczenia jej  

   do mieszkańców,

-  budowę punktów czerpalnych wody na terenie miejscowości,

-  zakup cystern/ sprzętu do transportu wody pitnej.

   Spotkanie to miało charakter roboczy, podczas którego omówione zostały uwagi i sugestie przedstawicieli gmin.

1