Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

przekształcenie1

     W dniach 1-18 marca br. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat będą mogły zgłaszać projekty o charakterze prospołecznym z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji, takie jak: inicjatywy artystyczne, festiwale, otwarte imprezy, imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży oraz amatorów i niepełnosprawnych. Konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, zloty, rajdy czy cykle szkoleniowe i rekreacyjne. Nie będzie można zgłosić zadań inwestycyjnych, zadań już dofinansowanych w bieżącym roku budżetowym, rozgrywek z zakresu sportu kwalifikowanego wpisanych do kalendariów związków sportowych, zadań o węższym niż regionalny charakterze czy propozycji przekraczających kwotę 20 tyś. złotych. Projekt musi być zgodny z obowiązującym prawem. Zgłaszany projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 50 osób (podpisy). Szczegóły - zapraszamy na stronę www.aktywny.dolnyslask.pl

Agata Adamczyk