Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

przekształcenie1

    Złożony 30.01.2018 r. przez  Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu Stanisława Mikołajczyka i w imieniu Rady Miejskiej Węglińca, Przewodniczącego Waldemara Błauciaka wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Pana Joachima Brudzińskiego o przywrócenie Posterunku Policji w Węglińcu został wsparty działaniami Starostów Powiatu Zgorzeleckiego. Starosta Pani Urszula Ciupak i Wicestarosta Mariusz Wieczorek podczas wizyty w dniu 30.01.2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie potwierdzili zasadność i konieczność przywrócenia Posterunku Policji w Węglińcu. 

    Powyższe działania zaskutkowały już w dniu 05.02.2018 r. wizją lokalną pracowników służb technicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu obiektu byłego posterunku policji. Dokonana wizja lokalna i ocena stanu technicznego pozwoliła wstępnie pozytywnie ocenić przydatność obiektu do tego  celu. Ostateczna  decyzja w tym zakresie, a zwłaszcza określenie programu funkcjonalno-użytkowego dla części obiektu przeznaczonego na Posterunek Policji w Węglińcu, zapadnie w najbliższym czasie.

   Należy mieć nadzieję, że w niedługim czasie podjęte zostaną decyzje, które być może przywrócą funkcjonowanie Posterunku Policji w Węglińcu.