Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

    W dniu 06.01.2018 r., w Święto Trzech Króli, w Domu Kultury w Czerwonej Wodzie odbyło się cykliczne spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką sołectwa Czerwona Woda.

    W spotkaniu opłatkowym uczestniczył Burmistrz pan Stanisław Mikołajczyk, Wicestarosta pan Mariusz Wieczorek, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Waldemar Błauciak, Dyrektor MGOK pan Bogdan Walczak, Sołtys Czerwonej Wody pani Elżbieta Grabowska, Radni pani Wanda Antonina Batog i pan Zbigniew Zawadzki oraz Ks. Proboszcz Krzysztof Sikora jak również mieszkańcy.

    Spotkanie rozpoczęło się i jego najważniejszą częścią były „Jasełka” w przepięknym wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie. W następnej kolejności złożono zostały życzenia świąteczno-noworoczne i podzielono się opłatkiem. Wspólne kolędowanie i wspólne śpiewanie kolęd przypomniało atmosferę minionych Świąt Bożego Narodzenia.

1

1

1

1

1