Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

SZLACHETNA PACZKA W GMINIE WĘGLINIEC

        W latach 2016, 2017 wielu mieszkańców naszej Gminy uzyskało wsparcie z tzw. Szlachetniej Paczki. Szlachetna Paczka, to ogólnopolski program organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym celem Szlachetnej Paczki jest dotarcie do rodzin, osób samotnych, starszych, chorych, którzy choć w trudnej sytuacji, próbują na miarę swoich możliwości walczyć z trudnościami, jakie zgotował im los. Do tych osób docierają wolontariusze, którzy w trakcie indywidualnego spotkania, poznają i diagnozują każdą jednostkową sytuację. Na podstawie rozmowy, poznanej historii, wolontariusze decydują, jaka pomoc dla rodziny będzie mądra. Dzięki temu, rodzina otrzymuje szansę  na doświadczenie mądrej pomocy – wsparcie w postaci paczki materialnej, lub w innej formie odpowiadającej na konkretne potrzeby.
        Szlachetna paczka to przede wszystkim ogrom zespołów ludzkich (w kraju i z zagranicy), którzy w sposób zdecydowany, z serca wypływającej życzliwości i miłości bliźniego, podejmują realizację ambitnego programu pomocowego. Darczyńcy wnieśli w progi mieszkańców Gminy Węgliniec radość i światło nadziei, że dzięki Ich pomocy każdy kolejny dzień będzie lżejszy, że będą żyć godniej niż dotąd  .
        To wszystko stało się dzięki pani Marioli Melcher, która pełni funkcję Szefowej Szlachetnej Paczki w powiecie zgorzeleckim. To właśnie Ona wraz z darczyńcami i wolontariuszami hojnie obdarowuje tych, którzy na to zasługują i potrzebują. Na uwagę zasługuje wielka aktywność, przedsiębiorczość i chęci, jakie wykazuje Pani Mariola Melcher w realizacji programu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiosna. W bieżącym roku pomoc materialna Szlachetnej Paczki w Gminie Węgliniec osiągnęła wartość niemalże  60 tys. zł. Jest to duża i konkretna pomoc. Jestem wdzięczny za tak wspaniały gest wspierający osoby posiadające niski standard życiowy. Będziemy o tym pamiętać, zadbamy w naszych sołectwach o rozwój wolontariatu i darczyńców, włączając się tymczasowym do realizacji programu Szlachetnej Paczki organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna.
        Życzę Zgorzeleckiej Szlachetnej Paczce pełnej satysfakcji z osiąganych sukcesów w niesieniu pomocy potrzebującym. Jednocześnie życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.
Burmistrz  St. Mikołajczyk