Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

    W dniu 28.11.br. podczas sesji Rady Miejskiej Węglińca przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Węglińca wraz z opiekunem Panią Zdzisławą Szymczak pojawili się na obradach celem rozpowszechnienia obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy wobec Kobiet. W tym celu przedstawiciel młodzieży szkolnej odczytał krótką informację dotyczącą kampanii „ Biała Wstążka” i opisał idee obchodów Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Wszyscy uczestnicy obrad otrzymali od młodzieży szkolnej symbolicznie „Białą wstążkę” oraz broszury informacyjne.

   Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Akcja ta od kilku lat cieszy się ogromnym poparciem  i zaangażowaniem społeczności szkolnej, lokalnej itp.

    Warto wspomnieć, iż Kampania „Biała Wstążka” realizowana jest również w Węglińcu przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisariatu Policji w Pieńsku i Szkoły Podstawowe z Czerwonej Wody, Węglińca i Ruszowa.

1

2

2

2

2

2

2