Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

   Dzień 22 listopada 2017 r. był dla naszej szkoły datą historyczną, bo oto udało się nam zachować imiona dwóch Patronów: „Bohaterów 37 p.p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego”  i „Orlęta Lwowskie”. Jako społeczność szkolna (rada rodziców, rada pedagogiczna i samorząd uczniowski)  jesteśmy bardzo dumni z tego, iż udało nam się na nasz wniosek ochronić dorobek obydwu dotychczasowych szkół (szkoły podstawowej i gimnazjum) i w ten sposób zapewnić naszym uczniom swoistą tożsamość oraz większe możliwości rozwoju.
Pani Marzena Machałek- Wiceminister Edukacji Narodowej, prof. Stanisław Nicieja- historyk i autor książek historycznych, Pan Tadeusz Samborski- Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wszyscy pozostali dostojni goście gratulowali nam trafności wyboru Patronów oraz wskazywali na fakt, iż obydwaj Patroni znacząco wpłynęli na losy naszej Ojczyzny. „Orlęta Lwowskie” podczas I wojny światowej: 1918- 1920 (obroniły miasto Lwów od Ukraińców i pomogły Piłsudskiemu wygrać bitwę z Rosjanami, tzw. „Cud nad Wisłą”). „Bohaterowie 37 p.p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego” brali czynny udział w Forsowaniu Nysy Łużyckiej: 1945 (przyspieszyli wraz z II Armią Wojska Polskiego: zdobycie Berlina, upadek III rzeszy i koniec wojny). Obydwaj Patroni ponieśli ogromną ofiarę- własne życie. „Mortui Sunt, Ut Liberi Vivamus” ( „Umarli, abyśmy mogli żyć jako wolni ludzie”). Ich niezłomność i bohaterstwo zdecydowały o losach naszego Państwa. Ponadto „nowe” imię szkoły wywodzi się z naszych terenów, to tutaj biegł szlak 37 p.p. składający się w większości z żołnierzy kresowych, to tutaj 30% społeczeństwa ma swoje korzenie na Kresach Wschodnich, wreszcie to tutaj osiedlili się żołnierze II Armii WP- jako wojskowi osadnicy. Można by rzec, że ich połączenie nastąpiło w sposób naturalny i logiczny. Od tej pory Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 p.p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie posiada nie tylko dwa imiona, ale i dwa sztandary, które na zasadach równorzędnych wpiszą się w historię szkoły, Ruszowa i Gminy Węgliniec.

    Naszym zamiarem było, by uroczystość Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Ruszowie miała charakter podniosły, patriotyczny i niezwykły dla naszej miejscowości. Chcieliśmy, by mieszkańcy Ruszowa i okolic byli także dumni z naszej szkoły i uczniów. Jej program składał się z kilku części, tj.: Msza Św., Akademia w Kościele Poewangelickim, Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pod szkolnym pomnikiem „Bohaterów 37 p.p.”, Odsłonięcie pamiątkowych tablic przy wejściu do głównego budynku szkoły oraz Poczęstunku. Każda z nich była jednakowo ważna i przygotowana w bardzo staranny sposób przez wielu organizatorów i sympatyków szkoły: zaczynając od sponsorów, zaproszonych gości, pomocników i fundatorów, po samych uczniów, którzy w tym dniu zachowali się z wielką klasą.

    Dziękuję wszystkim Państwu za bardzo duży wkład w organizację naszej uroczystości.
W szczególności dziękuję naszym sponsorom, tj. Nadleśnictwom z: Ruszowa, Świętoszowa, Wymiarek i Węglińca; Firmie FERYSTER z Iłowej, Bankowi Spółdzielczemu z Iłowej, Panu Krzysztofowi Kraszewskiemu z Warszawy, Kopalni Turów, Spółce „EPORE” z Bogatyni, Gminie Węgliniec, Starostwu Zgorzeleckiemu, Państwu Urszuli i Jerzemu Janaszom, Państwu Marzenie i Adrianowi Rejakom, Państwu Wiolecie i Jackowi Romanom, Państwu Irenie i Eugeniuszowi Górniakom.

    Dziękuję serdecznie za wsparcie i pomoc w organizacji, tj.: Panu Alfredowi Janickiemu - prezesowi Stowarzyszenia „Kresy w pamięci”, Panu Mirosławowi Kozie - sołtysowi Ruszowa i przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Nadania Imienia, Panu Mariuszowi Wieczorkowi - Wicestaroście Zgorzeleckiemu oraz Panu Leszkowi Sondaj- dyrektorowi Kopalni Turów, Panu Darkowi Stelwachowi, Panu Jurkowi Janaszowi, Księdzu Proboszczowi Piotrowi Mianowskiemu oraz wszystkim Księżom, którzy w tym dniu koncelebrowali Mszę Św., Pani Danucie Koza- przewodniczącej i członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszowie, Stowarzyszeniom: „Moja Wieś Jagodzin” oraz „Kołu Ludzi Aktywnych PIRAT”, Domom Kultury w Ruszowie i Jagodzinie, Panu Edwardowi Stasiakowi, Panu Januszowi Wilk, Panu Januszowi Droś, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie oraz Policji w Pieńsku. Bardzo szczególne podziękowania kieruję w stronę Pana Stanisława Mikołajczyka- Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, który dołożył wszelkich starań, by nasza uroczystość mogła się w ogóle odbyć (myślę tu m.in. o stronie prawnej Uchwały Rady Miejskiej - konsultacje z Kuratorem Oświaty i Wojewodą, zakupie sprzętu nagłaśniającego dla szkoły, konsultacjach społecznych dotyczących wyboru Patrona, itd.).

    Dziękuję wszystkim naszym gościom, którzy przyjechali do nas (często z bardzo daleka), by móc tu z nami być. Dziękuję dyrektorom szkół oraz ich pocztom sztandarowym. Dziękuję rodzicom za wszelką pomoc na ręce Pani Edyty Petrunio - przewodniczącej Rady Rodziców. Dziękuję uczniom za piękne poetyckie deklamacje i Pani Ewelinie Grzelakowskiej za przygotowanie ich.  Dziękuję za ogrom prac: wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom. I na zakończenie dziękuję szczególnie zespołowi PRYMA, naszym perełkom, które dzięki Panu Krzysztofowi Zielińskiemu szczególnie błyszczały i wprowadziły w zachwyt wszystkich zebranych na Akademii. Jest to niewątpliwa zasługa ich opiekuna, który już od 10 lat pracuje na ich renomę i w ten sposób sławi dobre imię naszej szkoły i gminy. To starania wszystkich wymienionych osób i instytucji wpłynęły w jednakowym stopniu na jakość i oprawę uroczystości Nadania Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 p. p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie - za co w imieniu społeczności szkolnej dziękuję z całego serca.

                                                                                                                                     Irena Droś

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1