Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

   W sobotnie południe w dniu 25.11.2017r. w Węglińcu odbył się drugi i zarazem ostatni już etap uroczystości związanej z 50-tą rocznicą nadania praw miejskich miastu Węgliniec. Przypomnijmy, iż pierwszy etap uroczystości jubileuszowych miał miejsce w ubiegłym roku i połączony został z uczczeniem zasłużonego dla Węglińca duszpasterza ks. Prałata Bronisława Maślankę i nadanie Jego imienia Parkowi Miejskiemu w Węglińcu.

   Druga część obchodów rocznicy nadania praw miejskich powiązana została ze Świętem Kolejarzy, gdyż właśnie z Węglińca wywodzi się wielu mieszkańców pracujących na kolei. Zatem celowym było zaplanowanie obchodów jubileuszowych 50-tej rocznicy nadania praw miejskich miastu Węgliniec w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej- patronki Kolejarzy i połączenie ich z odsłonięciem pamiątkowej tablicy na skwerze z ekspozycją historycznego taboru kolejowego.

   Uroczystości rocznicowe wzorem lat ubiegłych rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Węglińcu, którą koncelebrował ks. Biskup dr Stefan Cichy wraz z ks. Dziekanem Przemysławem Słyszko i ks. Piotrem Mianowskim oraz przy asyście księży z Dekanatu Węgliniec: ks. Krzysztofa Sikory i ks. Krzysztofa Żądło. Msza święta odprawiona została w intencji żyjących i zmarłych pracowników kolei oraz mieszkańców Węglińca.

   W ceremonii mszalnej udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, delegacja z norweskiej gminy HAA, przedstawiciele PKP Cargo, PKP PLK, Związków Zawodowych Pracowników Kolei, pracownicy i emeryci PKP, poczty sztandarowe, radni Rady Miejskiej Węglińca, kombatanci,  sołtysi z terenu gminy Węgliniec, pracownicy urzędu, dyrektorzy oraz przedstawiciele placówek oświatowych, jak również jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy miasta Węglińca i Gminy Węgliniec. Oprawę muzyczną mszy świętej uświetnił chór „Non Nobis” z Parafii Matki Bożej Łaskawej ze Zgorzelca.

   Po nabożeństwie, uczestnicy uroczystości jubileuszowych i Dnia Kolejarza udali się na pobliski skwer, gdzie znajdował się historyczny tabor kolejowy z odrestaurowaną lokomotywą TKh 2942. Tam dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej: „Pamięci pracownikom Węzła PKP i pionierom osadnictwa, tworzącym powojenną historię Węglińca, w 50-tą rocznicę nadania praw miejskich. „

   Zaszczytu odsłonięcia tablicy dostąpili: Pan Zygmunt Kwiecień- kombatant walczący o wolną Polskę oraz Pan Krystyn Wajda – emerytowany pracownik PKP z wnukiem  Patrykiem –przedstawicielem młodego pokolenia. Po odsłonięciu -uroczystego poświęcenia tablicy i lokomotywy dokonał Ks. Biskup dr Stefan Cichy. Po czym zaproszono wszystkich zebranych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia na tle zabytkowego taboru kolejowego-lokomotywy TKh2942.

   Dalsza część jubileuszowych obchodów obyła się w Węglinieckim Centrum Kultury, gdzie zaprezentowano wystawę historii Węglińca i węzła kolejowego oraz chór „Non Nobis ”zaprezentował kilka utworów ze swego bogatego i bardzo pięknego repertuaru.

   Po części muzycznej nastąpiła część kulminacyjna uroczystości rocznicowych, czyli prezentacja dokonań w historii 50-lecia miasta Węgliniec. Dokonania te zostały przedstawione w formie filmu i opatrzone komentarzem Burmistrza Stanisława Mikołajczyka. Oprócz historii Węglińca, przedstawiono osiągnięcia i dokonania, a wśród nich m.in. otwarcie stadionu w dniu 26.10.2013 r. z udziałem znakomitych sportowców Polski, mi..in. tj.: Pawła Fajdka- mistrza świata w rzucie młotem, Justyny Kasprzyckiej -skok w wzwyż, Sylwii Ejdys i Anny Rostkowskiej – biegaczek itp. Zaprezentowano również patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży, pracę i osiągnięcia strażaków OSP Węgliniec, cykliczną imprezę plenerową organizowaną w Węglińcu, czyli „Święto Grzybów”, panoramę miasta wraz ze starymi zdjęciami, węzeł PKP, instalację, transport i ekspozycję lokomotywy z węzła PKP na skwer itp.

   Po prezentacji nastąpiły przemówienia. Głos oprócz Burmistrza Stanisława Mikołajczyka zabrał Pan Mirosław Sochoń – przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność PKP Cargo z Węglińca, przedstawiciel Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo Pan Mirosław Uruski oraz Jonas Skrettingland – Burmistrz norweskiej gminy Haa. Mówcy gratulowali jubileuszu oraz wyrażali cieple słowa w kierunku pracowników kolei. Pan Mirosław Sochoń odniósł się również do przedsięwzięcia przeniesienia historycznego taboru kolejowego z węzła PKP do miasta podkreślając, iż jest to trafiony pomysł.

   Uroczystym momentem obchodów jubileuszowych było uhonorowanie statuetką lokomotywy, pamiątkowym tablo oraz wręczenie podziękowań osobom wnoszącym wkład i uczestniczącym w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu obchodów dwóch etapów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich.

   Na koniec uroczystości zaproszono zebranych do obejrzenia przygotowanej wystawy „Węgliniec dawniej i dziś„ oraz „Historia węzła kolejowego”, jak również zwiedzania znajdujących się obok WCK Izby Podolskiej, Galerii Historii Lokalnej i Muzeum Kresów Wschodnich.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27

28